Usvojen Zakon o dualnom modelu studija

17/09/2019 11:12

Usvojen Zakon o dualnom modelu studija

Skupština Srbija usvojila je danas više zakona iz oblasti prosvete, među kojima su i Predlog zakona o dualnom modelu studija i Predlog zakona o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih kvalifikacija.

Usvojene su i izmene i dopune Zakona o patentima, Zakona o autorskim pravima i srodnim pravima, kao i izmene i dopune Zakona o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević ocenio je da će primena dualnog modela studija doneti niz koristi za visokoškolske ustanove, poslodavce i studente.

“Dualni model studija doprineće razvoju istraživanja i inovacija jer manje kompanije često nisu u mogućnosti da formiraju istraživačko-razvojne timove, prvenstveno zbog nedostatka odgovarajućeg kadra – a tu studenti dualnog modela mogu biti spona koja bi kompanijama ukazala na savremena dostignuća, i podstakla saradnju univerziteta i kompanija na realizaciji naučno-istraživačkih projekata. regionalni razvoj”, rekao je ministar.

On je objasnio i da tokom obavljanja učenja kroz rad poslodavci imaju neposredan uvid u znanja i veštine studenata i učestvuju u razvoju njihovih kompetencija, čime poslodavac posredno dobija i bazu kvalitetnih potencijalnih zaposlenih.

Zakonom se propisuju obim, period i mesto realizacije studija po dualnom modelu. Predviđen je odnos od 450 časova aktivne nastave i 450 časova učenja kroz rad, što u ukupnom opterećenju od 900 časova odgovara maksimalnom opterećenju od 900 časova koji je propisan važećim standardima za akreditaciju studijskih programa.

Zakon daje mogućnost da ukoliko učenje kroz rad nije moguće u celini realizovati kod poslodavca, da se deo učenja kroz rad realizuje na visokoškolskoj ustanovi ili kod nekog trećeg lica koje ima materijalne, tehničke i kadrovske uslove za izvođenje dela učenja kroz rad, ali isključivo uz saglasnost visokoškolske ustanove. Pod trećim licima podrazumevaju se trening centri, druga pravna lica koja realizuju obuke, drugi poslodavac, druga visokoškolska ustanova i sl.

Zaštita prava studenata na dualnom modelu studija obezbeđena je kroz primenu zakona kojim se uređuje visoko obrazovanje, zakona kojim se uređuje oblast rada i bezbednosti i zdravlja na radu, zakona kojim se uređuje zaštita prava intelektualne svojine i Zakona o dualnom modelu sudija.

Zakonom o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih kvalifikacija urećuje se opšti i automatski sistem priznavanja kvalifikacija, kao i priznavanja profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija.

Zakon o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih kvalifikacija će se primenjivati od momenta pristupanja Srbije EU.

17/09/2019 11:12

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments