UNS napredovao na Lajden listi najboljih univerziteta u svetu

19/05/2017 11:43

UNS napredovao na Lajden listi najboljih univerziteta u svetu

Na Univerzitetu u Lajdenu (Holandija) objavljeni su rezultati rangiranja univerziteta za 2017. godinu, na kojoj se nalazi 902 univerziteta.

Od ukupno 26.000 akreditovanih univerziteta u svetu, samo 902 se nalaze na ovoj listi, a Univerzitet u Novom Sadu se ove godine nalazi na boljoj poziciji nego prošle godine, pa tako zauzima 721. mesto, što je za 35 mesta bolje nego ranije.

Osnovni kriterijum za rangiranje univerziteta na ovoj listi je broj radova indeksiranih u Web of Science, a kako bi se našli na Lajden listi bilo je potrebno minimum 1.100 naučnih publikacija.

Rangiranje se vršilo i na osnovu sledećih indikatora:

  • broj naučnih publikacija koje u određenoj oblasti spadaju u 1% najcitiranijih
  • broj naučnih publikacija koje u određenoj oblasti spadaju u 10% najcitiranijih
  • broj naučnih publikacija koje u određenoj oblasti spadaju u 50% najcitiranijih
  • ukupn i prosečan broj citata po publikaciji na univerzitetu
  • ukupan i prosečan broj citata po publikaciji na univerzitetu u odnosu na određenu oblast nauke

*Autocitati se ne vrednuju.

Drugi važan kriterijum odnosi sa na uključenost univerziteta u naučnu saradnju, čiji su najvažniji indikatori broj radova koji su objavljeni u koautorstvu s autorima s drugih univerziteta, kao i s autorima iz drugih zemalja. Pri tome se računa udaljenost zemalja s kojima je ostvarena naučna saradnja i ona može biti manja od 100 km (odnosi se na zemlje regiona) ili veća od 5000 km.

Treći kriterijum je uticaj univerziteta u svetu nauke.

Rangiranje univerziteta poslednjih decenija zauzima važno mesto u procesu evaluacije naučnog i nastavnog rada. Među najvažnijim svetskim (globalnim) rang listama univerziteta su Šangajska lista, Lajden lista, Webometrics, QS, U-Multirank i dr. Za svaku od njih je razvijen niz indikatora na osnovu kojih se procenjuje naučni i nastavni doprinos, kao i uticaj koji naučne publikacije istraživača određenog univerziteta imaju na razvoj nauke u savremenom društvu.

Svrstavanje univerziteta među najbolje u svetu na Lajden listi je pitanje prestiža, jer se rangiranje vrši na osnovu rigoroznih, egzaktnih i složenih kriterijuma, koji svedoče o kvalitetu institucije.

19/05/2017 11:43

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments