UNS na prestižim listama svetskih univerziteta

07/12/2016 13:20

UNS na prestižim listama svetskih univerziteta

Postoji više rang lista na kojima se nalaze svetski univerziteti, među kojima su Šangajska lista, Lajden lista, Webometrics i U-Multirang.

Na ovim listama se mogu naći samo oni univerziteti koji imaju značajan uticaj na razvoj nauke u savremenom društvu. Prema dostupnim podacima, u svetu postoji više od 40.000 univerziteta, od kojih samo 26.000 učestvuje u ovim rangiranjima.

Rezultati Univerziteta u Lajdenu (Holandija) pokazuju rezultate rangiranja univerziteta za 2016. godinu, a na ovom spisku su se našla samo 842 univerziteta. Po prvi put, i Univerzitet u Novom Sadu se nalazi na ovoj rang listi – na 756. mestu (prošle godine se na Lajden listi nalazio samo Univerzitet u Beogradu).

Osnovni kriterijum za rangiranje na Lajden listi je broj radova indeksiranih u Web of Science. Potreban je minimum od 1.100 naučnih publikacija da bi se Univerzitet uopšte našao u konkurenciji onih univerziteta koji će biti rangirani.

Vrednovanje se vrši na osnovu sledećih indikatora:

1. broj naučnih publikacija koje u određenoj oblasti spadaju u 1% najcitiranijih
2. broj naučnih publikacija koje u određenoj oblasti spadaju u 10% najcitiranijih
3. broj naučnih publikacija koje u određenoj oblasti spadaju u 50% najcitiranijih
4. ukupan i prosečan broj citata po publikaciji na univerzitetu i
5. ukupan i prosečan broj citata po publikaciji na univerzitetu u odnosu na određenu oblast nauke (Autocitati se ne vrednuju)

Među veoma značajnim kriterijumima nalazi se i kriterijum koji se odnosi na uključenost univerziteta u naučnu saradnju, čiji su najvažniji indikatori – broj radova koji su objavljeni u koautorstvu sa autorima drugih univerziteta, kao i sa autorima iz drugih država (pri tom se računa udaljenost zemalja sa kojima je stvorena saradnja, gde ona ne može biti manja od 100 km ili veća od 5.000 km).

Treći kriterijum je uticaj univerziteta u svetu nauke.

Univerzitet u Novom Sadu se tokom 2016. godine prvi put našao i među prvih 1.000 univerziteta na Webometrics listi (na 886. mestu).

07/12/2016 13:20

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments