Stipendije Ministarstva prosvete za studente doktorskih akademskih studija

23/01/2018 14:39

Stipendije Ministarstva prosvete za studente doktorskih akademskih studija

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisalo je javni poziv za dodelu stipendija studentima doktorskih akademskih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija i uključuje ih u realizaciju naučnoistraživačkih projekata, koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

Ministarstvo dodeljuje ukupno do 200 stipendija za sledeće naučne oblasti, grane ili discipline:

fizika (do 5 stipendija);
hemija (do 15 stipendija);
biologija (do 15 stipendija);
matematika, kompjuterske nauke i mehanika (do 8 stipendija);
medicina (do 23 stipendije, od toga do 5 stipendija u oblasti stomatologija);
geonauke i astronomija (do 6 stipendija);
društvene nauke (do 25 stipendija);
istorija, arheologija, etnologija i umetnost (do 9 stipendija, od toga do 4 stipendije u oblasti istorije i do 2 stipendije u oblasti umetnosti, s tim što kandidati sa završenim fakultetom iz oblasti umetnosti mogu isključivo konkurisati za stipendiju u oblasti umetnosti);
jezik i književnost (do 8 stipendija);
mašinstvo i industrijski softver (do 10 stipendija);
elektronika, telekomunikacije i informacione tehnologije (do 15 stipendija);
saobraćaj, urbanizam i građevinarstvo (do 12 stipendija, svaka oblast do 4 stipendije);
materijali i hemijske tehnologije (do 10 stipendija);
energetika, rudarstvo i energetska efikasnost (do 7 stipendija);
biotehnologija i poljoprivreda (do 25 stipendija);
uređenje, zaštita i korišćenje voda, zemljišta i vazduha (do 7 stipendija).

Kandidati kojima se stipendija odobri raspoređuju se na naučnoistraživačke projekte Ministarstva koji se realizuju u tekućem ciklusu istraživanja po programima od opšteg interesa utvrđenih Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti.

Pravo učešća po javnom pozivu ima diplomirani student upisan na doktorske akademske studije na visokoškolskoj ustanovi čiji je osnivač Republika Srbija, koji ispunjava sledeće uslove:

rođen je 1991. godine ili kasnije;
državljanin je Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije;
nezaposleno je lice;
na prethodno završenim nivoima studija ima ukupnu prosečnu ocenu najmanje 9,00 (devet), odnosno najmanje 8,50 (osampedeset) u oblasti tehničkih i biotehničkih nauka i redovnost u studiranju;
ima znanje najmanje jednog svetskog jezika;
ne koristi druge stipendije ili kredite, odnosno da u slučaju dobijanja stipendije Ministarstva prestane sa njihovim korišćenjem.

Kandidati – studenti na doktorskim akademskim studijama koji konkurišu za stipendiju Ministarstva popunjavaju prijavu na javni poziv uz koju podnose dokumentaciju. 

Na sajtu Ministarstva objavljeno je i Uputstvo o sadržini konkursne dokumentacije i bližim uslovima korišćenja stipendije i angažovanja stipendiste.

Popunjena i svojeručno potpisana PRIJAVA sa dokumentacijom, iz koje proizilazi da ispunjavaju uslove po konkursu, dostavlja se Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Republičkih organa, ul. Nemanjina broj 22-26, Beograd, sa naznakom: „Prijava na konkurs za stipendiju – za studente doktorskih akademskih studija”.

Konkurs je otvoren zaključno sa 29.01.2018. godine. Ministarstvo će doneti konačnu odluku o dodeli stipendije najkasnije do sredine aprila 2018. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Dopune dokumentacije poslate po isteku roka za konkurisanje biće tretirane kao neblagovremene i neće biti razmatrane.

Ministarstvo će rezultate konkursa objaviti na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja www.mpn.gov.rs, a svakom kandidatu dostaviti obaveštenje pisanim putem na kućnu adresu.

23/01/2018 14:39

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments