Škola za zaštitu životne sredine Water Workshop 2019

29/07/2019 12:26

Škola za zaštitu životne sredine Water Workshop 2019

Seminar „Kvalitet voda“ organizuje se tradicionalno (23. put) u okviru jesenje „Škole za zaštitu životne sredine“ od 18.-20. septembra 2019. godine.

Organizovana predavanja, diskusije i kursevi imali su brojne teme, od zaštite resursa voda, kvaliteta vode za piće, monitoringa površinskih i podzemnih voda, analize i sanacije kontaminiranog sedimenta, procene rizika, tehnologija pripreme vode za piće i otpadnih voda do evropskog i nacionalnog zakonodavstva u ovoj oblasti.

Ove godine biće obrađene dve teme:

Problemi i rešenja za održivo snabdevanje vodom za piće;
Prečišćavanje i kontrola kvaliteta otpadnih voda.
Pored toga za učesnike seminara biće organizovana tri okrugla stola ili panel diskusije:

Od monitoringa do postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda;
Inovacione tehnologije prečišćavanja otpadnih voda;
Primena PILOT istraživanja u okviru planova za bezbedno snabdevanje vodom za piće.
Popodnevni rad će biti organizovan kroz dve sekcije:

I Sekcija: CPD kurs (eng. Course Professional Development, CPD – kurs profesionalnog usavršavanja) „Stručna metodologija kao osnova za donošenje/izmenu Odluka o sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u javnu kanalizaciju“ i

II Sekcija: „Značaj studija zaštite životne sredine u zaštiti voda“ (izlaganje radova studenata osnovnih, master i doktorskih studija).

Osnivanjem Fondacije „Docent dr Milena Dalmacija“, omogućeno je i učešće studenata u Školi za zaštitu životne sredine u okviru sekcije „Značaj studija zaštite životne sredine“ gde su studenti imali priliku da prezentuju rezultate svog rada i razmene do tada stečena znanja.

Ove godine planira se uključivanje studenata u ostale aktivnosti škole što će omogućiti neposredan kontakt sa privrednim subjektima i potencijalnim poslodavcima.

Planirano je učešće oko 40 studenata osnovnih (II, III i IV godina), master i doktorskih studija. Prijavljivanjem, odnosno ispunjavanjem i slanjem formulara datog u prilogu studenti stiču pravo da budu oslobođeni plaćanja kotizacije, a omogućeno je i da dobiju do 5 udžbenika i praktikuma izdatih od strane Katedre za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine (PMF, Novi Sad), po sopstvenom izboru.

Kako se prijaviti saznaćete OVDE.

29/07/2019 12:26

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments