Šangajska lista za 2019. godinu

19/08/2019 14:27

Šangajska lista za 2019. godinu

Univerzitet u Beogradu se na Šangajskoj listi za 2019. godinu nalazi između 401. i 500. mesta, što je znatno lošija pozicija u odnosu na prethodnu godinu (između 301. i 400. mesta). Univerzitet u Novom Sadu je zadržao poziciju između 901. i 1000. mesta.

Konkurencija među univerzitetima širom sveta je sve oštrija, ulaganja u nauku i visoko obrazovanje posebno u Aziji su sve veća i veća, tako da se sama činjenica da se naši univerziteti nalaze na listi najuspešnijih može smatrati određenim uspehom.

Jedan od ključnih razloga za lošiju poziciju Univerziteta u Beogradu je podatak da naši univerziteti nemaju više ni jednog naučnika koji se nalazi na listi najcitiranijih naučnika na svetu, a taj kriterijum utiče sa 20% na ukupan skor svakog univerziteta. Takođe, ukupno 30% poena se dobija na osnovu toga da li univerzitet ima naučnike, bilo među zaposlenima, bilo među bivšim studentima, a koji su dobili Nobelovu nagradu ili Fildsovu medalju. Dodatnih 20% poena nosi broj radova objavljenih u najprestižnijim časopisima Nature i Science. I po tom kriterijumu su naši univerziteti loše pozicionirani.

S druge strane, kada se pogleda broj radova naših istraživača u časopisima sa SCI i SSCI liste, naši univerziteti su kotirani odlično. Po ovom kriterijum, Univerzitet u Beogradu se nalazi čak ispred nekih univerziteta koji su među 100 najboljih na svetu.

Važno je napomenuti da se od 2017. godine vode detaljne oblasne liste univerziteta u 54 oblasti. Prema tom rangiranju, 2017. godine Univerzitet u Beogradu bio je zastupljen u 18 oblasti, prošle (2018) u 27, a ove (2019) u 25. Kada je u pitanju Univerzitet u Beogradu, najznačajnije pozicije u 2019. godini drže oblasti: nauka i tehnologija hrane (50), rudarsko i mineralno inženjerstvo (92), instrumentalna nauka i tehnologija (134), metalurško inženjerstvo (179), javno zdravlje (180), i stomatološke nauke (187. mesto u svetu). Pored ovih 6 oblasti, u još 19 drugih Univerzitet u Beogradu je u prvih 500 na svetu.

Za našu državu je važno i to da je Univerzitet u Novom Sadu u tri oblasti svrstan u prvih 500 na svetu: nauka i tehnologija hrane (163), veterinarske nauke (290) i hemijsko inženjerstvo (485). Univerzitet u Kragujevcu je u dve oblasti svrstan u prvih 500 na svetu: klinička medicina (257) i matematika (489).

Pozicija univerziteta na Šangajskoj listi je rezultat višedecenijskog rada. Sve prethodno nam ukazuje da je potrebna ozbiljna reforma sektora visokog obrazovanja i nauke, i da u toj reformi, pored države, moraju da učestvuju i univerziteti. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je pristupilo sveobuhvatnoj reformi finansiranja nauke, osnovan je Fond za nauku, i već je raspisan prvi poziv. Pre mesec dana je usvojen i novi Zakon o nauci i istraživanjima. Takođe, radimo na reformi finansiranja visokog obrazovanja, koja je evidentno neophodna. U poslednjih nekoliko godina je svake godine povećavan budžet za nauku, ali su svakako potrebna još veća ulaganja. Očekujemo da će svi ovi koraci u narednim godinama pozitivno uticati na poziciju naših univerziteta na Šangajskoj listi.

19/08/2019 14:27

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments