PMF Niš: Konačne rang liste i upis

06/07/2016 12:37

PMF Niš: Konačne rang liste i upis

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Nišu objavio je konačne rang liste kandidata za upis u prvu godinu osnovnih studija na svim studijskim programima.

Konačne rang liste

Upis

Kandidati koji su ispunili sve potrebne uslove upisivaće se u prvu godinu osnovnih studija u za to predviđenom terminu – 7. i 8. jula u periodu od 9 do 14 časova u učionici broj 12.

Dokumenta za upis

Prilikom upisa kandidati moraju podneti sledeća dokumenta:

  • izvod iz matične knjige rođenih
  • originalna dokumenta
  • dva popunjena obrasca ŠV-20 (obrasci se mogu preuzeti ovde i odštampati ili kupiti u knjižari na Fakultetu)
  • indeks popunjen ćirilicom (dobija se na fakultetu)
  • dve fotografije 35 x 45 mm
  • dokaz o uplati upis u prvu godinu studija u iznosu od 2.000 dinara, na žiro račun Fakulteta: 840-1789666-80, poziv na broj 714
  • dokaz o uplati 300 dinara na žiro račun Fakulteta: 840-1789666-80 sa naznakom “Za osiguranje”, poziv na broj 715
06/07/2016 12:37

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments