Nova pravila prilikom odbrane doktorata

14/04/2016 10:03

Nova pravila prilikom odbrane doktorata

Usvojen je novi Pravilnik o doktorskim studijama na Univerzitetu u Beogradu, čija je izrada trajala tri godine, a nova pravila su vezana i za odbranu doktorata.

Naime, od sada prilikom odbrane doktorske disertacije u komisiji neće moći da bude mentro studenta/doktoranta koji izlaže.

U planu je da ove godine doktorske studije upiše oko 1.900 kanidata, koji će studirati po novim pravilima koji izjednačava uslove izrade disertacije na svim fakultetima.

Osim što mentor ne može da se nađe u komisiji prilikom odbrane doktorata, jedan profesor može biti mentor najviše pet kandidata, a kandidat mora biti prvi autor najmanje tri rada u odgovarajućim časopisima.

14/04/2016 10:03

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments