Versajski dvorac – Lovački dvor Luja XIV

18/01/2021 11:15

Versajski dvorac – Lovački dvor Luja XIV

Raskoš i glamur koji je Luj  doneo Francuskoj oslikava se u lovačkoj rezidenciji koja je danas planetarno popularni spomenik posebnog i  istorijski zanačajnog glamura srednjevekovne kulture Evrope.

Versajski dvorac je bio rezidencija Luja XIV, Luja XV i Luja XVI. Smešten je na površini od 11hektara kod grada Versaja jugozapadno od Pariza i okružen je sa čak 815 hektara parkova.

Nastao je kao lovački dvorac Luja XIII. Unutar njegovih zidina živelo je oko 6 hiljada ljudi. Nakon 1789. godine Versajski dvorac prestaje biti kraljevska rezidencija i prelazi u vlasništvo države Francuske.

Od prostorija u njemu posebno se ističe Galerija ogledala, u kojoj je 1919. godine potpisan Versajski sporazum, kojim je okončan I Svetski rat.

Površina dvorca je 67.121 kvatratnih metara od čega je oko 50.000 metara kvadratnih otvoreno za javnost. Ima 700 soba, 2512 prozora, 67 stepeništa, 483 ogledala, 6000 umetničkih slika i 2100 skulptura. Versajski dvorac je jedinstvena koncentracija glamura i istorije srednjevekovne Evrope kao i njenog velelepa i raskoša čiji je Francuska centar bila.

Park oko dvorca ima površinu od 815 hektara, od čega 93 čine vrtovi. Park ima 200.000 stabala drveća i pedesetak većih fontana.

Po uzoru na Versajski dvorac građeni su i drugi dvorci, među kojima su i Peterhof u Rusiji i Senburn u Austriji.

18/01/2021 11:15

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments