Pokretanje sudskih sporova putem aplikacije?

08/08/2018 13:21

Pokretanje sudskih sporova putem aplikacije?

Živimo u digitalnoj eri, pa vest da je Ministarstvo pravde uvelo aplikaciju za pokretanje sudskih sporova ne treba da čudi.

Aplikacija “eSUD” omogućiće advokatima i građanima elektronsko pokretanje upravnog spora.

Tužbe putem veb aplikacije

Mogućnost pokretanja upravnog spora putem aplikacije “eSUD”, kao i razmena podnesaka, uslovljena je elektronskim potpisom ističu iz Ministarstva pravde.

Naime, ministarka pravde Nela Kuburovič je navela da korišćenje aplikacije nije obavezno, ono predstavlja pilot projekat koji je otpočeo kod Upravnog suda.

Aplikacija će se od januara proširiti i na privredne sudove, kako privredni subjekti najčešće i koriste sertifikovane elektronske potpise, koji predstavljaju preduslov za pokretanje upravnog spora putem aplikacije.

Ova aplikacija počela je sa radom u Upravnom sudu, koji na godišnjem nivou ima oko desetine hiljada predmeta u radu.

Aplikacija će omogućiti da stranke u postupku, ukoliko nisu na adresi prebivališta, koristeći aplikaciju, na vreme dostave odgovarajuće podneske sudu.

08/08/2018 13:21

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments