Visoka škola elektrotehnike i računarstva raspisala je konkurs za drugi upisni rok!

01/09/2020 16:36

Visoka škola elektrotehnike i računarstva raspisala je konkurs za drugi upisni rok!

Konkurs za upis studenata u prvu godinu OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA u drugom upisnom roku za školsku 2020/2021. godinu, i to:

1) dvadeset i sedam (27) samofinansirajućih studenata, koji se mogu upisati na preostala mesta na studijskim programima:

-Automatika i sistemi upravljanja vozilima,

-Ekološki inženjering, 

-Elektronika i telekomunikacije, i 

-Nove energetske tehnologije;

2) jednog studenta koji je lice sa invaliditetom, koji se može upisati na teret budžeta Republike Srbije, na jedno preostalo mesto za upis kandidata primenom Programa afirmativne mere upisa lica sa invaliditetom;

3) jednog studenta koji je pripadnik romske nacionalne manjine (romske nacionalnosti), koji se može upisati na teret budžeta Republike Srbije, na jedno preostalo mesto za upis kandidata primenom Programa afirmativne mere upisa kandidata koji su romske nacionalnosti;

4) dva studenta koji su državljani Republike Srbije, a koji su u školskoj 2019/2020. godini završili srednju školu u inostranstvu, odnosno koji su u školskoj 2019/2020. godini stranu srednjoškolsku ispravu stekli završavanjem akreditovanog programa u srednjoj školi u Republici Srbiji.

Rokovi za konkurisanje i upis u drugom upisnom roku

 1. Podnošenje prijava na Konkurs – 31. avgusta, 01, 02. i 03. septembra 2020. godine, od 9.00 do 17.00 časova.
 2. Preliminarna lista prijavljenih kandidata formirana na osnovu uspeha u srednjoj školi i raspored polaganja prijemnog ispita –  03. septembra 2020. godine do 20.00 časova. 
 3. Prijemni ispit –  04. septembra 2020. godine, u 10.00 časova, prema rasporedu polaganja koji će biti naknadno objavljen u skladu sa prethodnom tačkom.
 4. Preliminarna rang lista na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu – pod šiframa – 04. septembra 2020. godine, do 13.00 časova . 
 5. Podnošenje prigovora Komisiji za upis na Preliminarnu listu kandidata formiranu na osnovu uspeha u srednjoj školi i/ili Preliminarnu rang listu na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu (pod šiframa) – 04. septembra 2020. godine, od 13.30 do 14.30 časova . Detaljne uslove i proceduru za podnošenje prigovora na Preliminarnu listu kandidata formiranu na osnovu uspeha u srednjoj školi i/ili Preliminarnu rang listu na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu (pod šiframa) pogledajte u odeljku 3. tačka 5. Konkursa.
 6. Objavljivanje rešenja Komisije za upis po podnetim prigovorima –  04. septembra 2020. godine do 15.00 časova.
 7. Podnošenje žalbi protiv rešenja Komisije za upis po podnetim prigovorima – 04. septembra 2020. godine od 15.00 do 16.00 časova . Rešenja po žalbi podnetoj protiv rešenja Komisije za upis je konačno.
 8. Preliminarna rang lista na osnovu uspeha u srednjoj školi i na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu (pod imenima i prezimenima kandidata) – 04. septembra 2020. godine do 16.30 časova . 
 9. Podnošenje prigovora na tačnost podataka u Preliminarnoj rang listi na osnovu uspeha u srednjoj školi i na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu –  04. septembra 2020. godine, od 16.30 do 17.30 časova. Detaljne uslove i proceduru za podnošenje prigovora na Preliminarnu rang listu kandidata formiranu na osnovu uspeha u srednjoj školi i/ili Preliminarnu rang listu na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu (pod šiframa)pogledajte u odeljku 3. tačka 9. Konkursa.
 10. Objavljivanje Konačne rang liste –  04. septembra 2020. godine do 19.00 časova. 
 11. Upis primljenih kandidata – 07. i 08. septembra 2020. godine.

Visoka škola elektrotehnike i računarstva raspisuje Кonkurs za upis ukupno 63 studenta na strukovne studije drugog stepena – MASTER STRUКOVNE STUDIJE, u drugom upisnom roku za školsku 2020/2021. godinu, i to na studijske programe:

 • Elektrotehničko inženjerstvo,
 • Multimedijalno inženjerstvo, i
 • Računarsko inženjerstvo.

Rokovi za konkurisanje i upis na master strukovne studije u drugom upisnom roku:

 1. Podnošenje prijava na Konkurs – od 14. septembra 2020. godine do 24. septembra 2020. godine, radnim danima, od 9.00 do 17.00 časova . 
 2. Preliminarna rang lista na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na prethodnom nivou studija – 24. septembra 2020. godine do 19.00 časova . 
 3. Prigovori na preliminarnu rang listu formiranu na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na prethodnom nivou studija – 25. septembra 2020. godine od 10.00 do 14.00 časova. Prigovori se podnose u pisanoj formi, na propisanom obrascu koji se može preuzeti u skriptarnici VIŠER, uz dokaz o uplati 1.000,00 (hiljadu) dinara na ime depozita za postupanje po prigovoru, a u cilju sprečavanja podnošenja velikog broja neosnovanih progovora. Depozit se uplaćuje na žiro račun VIŠER broj 840-1991666-39 uz poziv na broj 22 – 20. Ukoliko je prigovor osnovan, depozit se vraća podnosiocu prigovora. Ukoliko prigovor nije osnovan, depozit se ne vraća podnosiocu prigovora. Prigovori podneti bez dokaza o uplati depozita za postupanje po prigovoru smatraće se nepotpunim i neće biti razmatrani.
 4. Objavljivanje rešenja Komisije za upis po podnetim prigovorima – 25. septembra 2020. godine do 15.00 časova. Podnošenje žalbi na prvostepene odluke Komisije za upis po podnetim prigovorima – 25. septembra 2020. godine do 16.00 časova. Rešenja po žalbi podnetoj protiv rešenja Komisije za upis je konačno. 
 5. Objavljivanje konačne rang liste  – 25. septembra 2020. godine do 17.00 časova.
 6. Upis primljenih kandidata – 28, 29. i 30. septembra 2020. godine (na šalterima Službe za studentska i nastavna pitanja).

Više informacija možete naći na sajtu www.viser.edu.rs

01/09/2020 16:36

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments