Sremski Karlovci: Konkurs za studentske stipendije

08/11/2016 09:42

Sremski Karlovci: Konkurs za studentske stipendije

Opštinska uprava u Sremskim Karlovcima raspisala je konkurs za dodelu stipendija redovnim studentima, a krajnji rok za prijave je 16. novembar.

Na konkursu mogu učestvovati redovni studenti visokoškolskih ustanova (fakulteta i visokih škola) koje su osnovale Republika Srbija ili Autonomna Pokrajina Vojvodina, pod uslovom da su upisali jednu od godina osnovnih ili displomskim akademskih studija od druge do poslednje godine studija.

Takođe, kandidati za stipendije moraju studirati na teret budžeta, kao i da tokom studija imaju prosečnu ocenu najmanje 9,00, da nisu obnavljali nijednu godinu, da su položili ispite iz prethodnih godina i da imaju prebivalište u Sremskim Karlovcima najmanje tri godine.

Potrebno je dostaviti uverenje o upisanom zimskom semestru sa stepenom studija, dokaz da studiraju na teret budžeta, kao i uverenje o visini prosečne ovene tokom studija i položnim svim ispitima iz prethodne godine s brojem ESPB-a.

Prilikom prijave na konkurs potrebno je dostaviti i uverenje o tome da tokom studija kandidat nije obnavljao godinu, kao i fotokopiju indeksa, dokaz o prebivalištu i izjava podnosioca prijave, overena u opštini ili sudu, da nije korisnik stipendije po Zakonu o učeničkom i studentskom standardu, odnosno ukoliko postane korisnik da će se odreći opštinske stipendije ukoliko u međuvremenu ostvari pravo na nju.

Isplata stipendija počinje 1. decembra 2016. godine i isplaćicvaće se do 30. novembra 2017. godine, s tim što u julu i avgustu nema isplata.

O visini i broju dodeljenih stipendija studentima za akademsku 2016/2017. godinu odluku donosi Opštinsko veće na osnovu Oduke o budžetu.

Korisnik stipendije može izgubiti pravo na stipendiju ukoliko netačno prikaže podatke, promeni prebivalište, napusti redovno školovanje i u drugim slučajevima koji su utvrđeni zakonom.

Prijave na konkurs dostavljaju se na adresu: Opština Sremski Karlovci, 21205 Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića 1, s napomenom “Prijava za konkurs za dodelu stipendija studentima” u zatovrenom koverti.

08/11/2016 09:42

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments