Izbor: Privatni ili državni fakultet?

20/05/2022 10:39

Izbor: Privatni ili državni fakultet?

Priča o državnim i privatnim fakultetima podseća na večiti derbi fudbalskih klubova Crvene Zvezde i Partizana – kao konstantno takmičenje i prelistavanje akitvnosti, pobeda i poraza i publike koja je za, odnosno protiv. 

Iako bi izbor za jedno, odnosno za drugo, trebalo da bude važna životna odluka, mediji olako spekulišu o tome, dok se samo manji deo bavi prednostima i manama koje su godinama sticale i jedna i druga strana.

Bez obzira na to što se danas studenti i studentkinje i dalje odlučuju pre za državne fakultete, postoji određeni procenat koji se ipak odlučuje za privatne studije, a po javnoj raspravi čini se da se taj broj uvećava, da li znatno ili ne, ali uvećava se.

Koji su pred kriterijumi za izbor?

Kod izbora fakulteta, pored željenog smera i nastavnog plana i programa koje obuhvata, važno je da zadovoljavaja kriterijum akreditacije i da diplomom, koju na kraju dobiju, mogu da budu zadovoljni kako unutar svoje zemlje, tako i u inostranstvu.

Tačnije, fakultet je akreditovan ako je ispunio sve obaveze i standarde koji su Zakonom o visokoškolskom obrazovanju propisani. To znači da se određuje da li ima odgovarajući nastavni kadar, da li je program dobro organizovan, da li ima dovoljan broj prostorija, s obzirom na broj studenata koji upisuje, i drugo. 

Ako fakultet ima akreditaciju, to znači i da mu je diploma važeća i priznata.

Kako proveriti da li je neki fakultet akreditovan u drugim zemljama?

Najjednostavniji način da se studenti raspitaju o značenju akreditacije obrazovnih institucija van Srbije je putem ministarstva obrazovanja u zemlji u kojoj se nalazi univerzitet za koji se odlučuju.

Trebalo bi proveriti da li je fakultet akreditovan od strane ministarstva obrazovanja direktno, ili od strane agencije, ili da li ministarstvo jeste delegiralo autorizaciju akreditacije obrazovnih institucija agenciji koja je navedena od strane ciljnog univerziteta, a tada se proverava veb sajt te agencije.

Što se tiče nostrifikacija diploma, one se formalno regulišu od strane ministarstava zemalja.

Kako “izabrati stranu”?

Predrasude o privatnim fakultetima su brojne. Određen deo javnosti ne ceni diplomu sa te strane, zato što se školovanje na njima obavezno plaća, pa se stiče utisak da se samim tim mora i završiti, bez obzira na rad, trud i ambicije.

Pored toga, afere o kupljenim diplomama sa privatnih univerziteta ne donose dobro prilikom izbora. Ipak neki pri izboru budu i previše kivni na opšte aktuelno stanje prilikom traženja posla i čekanja na isti, pa se odluče da plate privatne studije kako bi ih sa sigurnošću i završili. 

Naravno, gledaju se i akreditacije privatnih univerziteta, jer neko nakon studija planira da ode preko ili na usavršavanje, ili na trajno traženje posla.

Prilikom izbora kod oba fakulteta gleda se i procenat zastupljenosti prakse i opremljenost fakulteta.

Bez obzira na to što se i nakon završetka državnih fakulteta studenti i studentkinje određenih struka teže zaposle, veliki broj njih ceni više diplomu stečenu na tom mestu i na takav način. Ovde se i dalje smatra da su državni fakulteti „izvor pravog i iscrpnog znanja“.

Bilo kako bilo, odluka je legitimna i trebalo bi da se donese kao rezultat težnje za sticanjem znanja koje će potkrepiti diplomu u momentu kada se bude tražio željeni posao.

20/05/2022 10:39

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments