Dokumentacija za upis na Pravni fakultet u Novom Sadu

07/07/2015 13:07

Dokumentacija za upis na Pravni fakultet u Novom Sadu

Kako bi se upisali, kandidati za Pravni fakultet pri upisu moraju podneti određenu dokumentaciju.

Za upis je potrebno doneti:

  • originale srednjoškolskih dokumenata
  • original izvoda iz matične knjige rođenih; za pripadnike srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja –
  • uverenje o državljanstvu i izjavu overenu u sudu ili opštini u kojo živi da su srpske nacionalne pripadnosti
  • popunjen ŠV-20 i P-4 obrazac
  • studentska knjižica – indeks
  • dve fotografije 3,5 x 4,5 cm (fotografiju u indeksu NE PRELEPLJIVATI zaštitnom folijom!)
  • dokaz o uplati naknade za upis (budžetski)
  • dokat o uplati školarine (uplatnica) – za samofinansirajuće studente

Komplet za upis na fakultet sa svim obrascima koji su potrebni za upis i indeks mogu se kupiti u skriptarnici na fakultetu, a cena je 1.000 dinara.

* Ukoliko je neki originalni dokument već predat prilikom konkurisanja ne treba ga ponovo dostavljati.

Uplaćivanje – iznos i svrha:

  • 6.900,00 dinara – “naknada za upis” (plaćaju samo budžetski studenti)
  • 79.000,00 dinara – “školarina” (plaćaju samo samofinansirajući studenti)

** Školarina u iznosu od 79.000 dinara može se platiti prilikom upisa u celosti ili u dva ddela. Kandidati koji žele da plate školarinu iz dva dela prilikom upisa moraju dostaviti dokaz o uplati prvog dela – 45.000 dinara. Drugi deo školarine bi terbalo platiti najkasnije do sredine januara 2016. godine – 34.000 dinara.

Socijalno ugrožene kategorije po posebnoj molbi mogu platiti školarinu i iz tri dela, ukoliko podnesu molbu za odobrenje rata. Uz molbu prilažu se dokazi o teškom materijalnom stanju.

Instrukcije za uplatu:

Primalac: Pravni fakultet u Novom Sadu
Tekući račun: 840-1627666-13
Broj modela: 97
Poziv na broj ***: 087402

*** Uplata koja je izvršena sa pozivom na broj 117401 је takođe ISPRAVNO izvršena uplata.

07/07/2015 13:07

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments