Back to homepage

Upis – Fakultet za fizičku hemiju

Kako upisati Fakultet za fizičku hemiju?

Vizija Fakulteta za fizičku hemiju je da pruži studentima znanja i razvije sposobnosti da znanja i veštine koriste i razvijaju tokom čitavog života, baveći se fizičkom hemijom ili disciplinama koje su joj srodne. Prateći dinamične promene u naučnom i tehnološkom razvoju i promene u obrazovanju, fakultet izlazi u susret potrebama za novim kompetencijama generacija koje će profesionalno delovati u našoj, ali i evropskoj sredini. Osavremenjeni, i izmenjeni programi potpuno su prilagodjeni Bolonjskoj deklaraciji i studijama u zemljama Evropske unije.

Zemlje potpisnice deklaracije, pa i naša zemlja, na taj način omogućavaju svojim svršenim studentima priznavanje diploma u svim zemljama Unije i mobilnost tokom studija i posle njih. Fakultet za fizičku hemiju, u školskoj 2009/2010. godini nudi akademske studije u tri ciklusa 4+1+3 godina, BSc/MSc/PhD (u ukupnom trajanju od 4/5/8 godina). Uveden je sistem ECTS bodova pa svaka godina studija ima 60 ECTS bodova.

Konkurs za upis

🎓KONKURS ZA UPIS 2018/2019

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 69.900 dinara.

Školarina za strane državljane iznosi 1.800 evra.

Preuzmite informator.

Broj slobodnih mesta

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Fizička hemija
80
20
100
UKUPNO 80 20 100

Dokumenta za upis

 • indeks (dobija se i popunjava se prilikom upisa, primer popunjenog indeksa na sledećem linku)
 • obrazac ŠV-20 (dobija se i popunjava prilikom upisa, a nakon upisa elektronski na e-student nalogu)
 • dve fotografije dimenzija 3.5 x 4.5 cm
 • OVERENE fotokopije sledećih dokumenata:
  • svedočanstva sva 4 razreda,
  • diploma,
  • diploma o osvojenoj nagradi na osnovu koje je kandidat dobio maksimalan broj bodova na prijemnom ispitu,
  • izvod iz matične knjige rođenih;
 • ORIGINALNA DOKUMENTA NA UVID;
  • diploma,
  • svedočanstva sva 4 razreda
  • diploma o osvojenoj nagradi na osnovu koje je kandidat dobio maksimalan broj bodova na prijemnom ispitu
  • izvod iz matične knjige rođenih;
 • Rešenje Ministarstva o priznavanju diplome srednje škole (za kandidate koji su srednju školu završili u inostranstvu). U slučaju da postupak još uvek nije završen kandidati će se upisati ali im neće biti uručen indeks.
 • POTPISANA IZJAVA o srpskoj nacionalnosti za kandidate iz susednih zemalja srpske nacionalnosti (formular izjave se dobija i popunjava pri upisu);
 • Samofinansirajući studenti podnose:
  • UPLATNICA na 69 900,00 dinara (može u više rata, pri čemu se prva rata u iznosu od 17.475,00 RSD uplaćuje pri upisu); školarina za strane državljane iznosi 1 800,00 evra i uplaćuje se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan upisa (može u više rata, pri čemu prva rata iznosi : 450 EUR)
  • žiro račun: 840-1888666-94
  • model 97 poziv na broj 7426976
 • Samofinansirajući studenti podnose i priznanicu o uplaćenoj nadoknadi za Univerzitet u visini od 1.500,00 RSD.

DRUGI UPISNI ROK

Fakultet za fizičku hemiju organizuje drugi upisni rok na osnovne studije za školsku 2018/2019. godinu.

 • Ostalo je 15 mesta na budžetu i 17 mesta za samofinansiranje.
 • Prijavljivanje kandidata: 3. i 4. septembra 2018. godine.
 • Polaganje prijemnog ispita: 5. i 6. septembra.
 • Dodatni drugi upisni rok predviđen je u periodu od 10-14. septembra 2018. godine.
 • Upis se završava 14. septembra 2018. godine.

Dokumenta potrebna za upis u dopunskom prvom upisnom roku

STUDIJE I ISTRAŽIVAČKI RAD

Na FFH negujemo naučne oblasti: biofizička hemija sa primenama u medicini, zaštita životne sredine, elektrohemija, materijali, forenzika, spektrohemija i kvantna hemija.

VAŽNO JE ZNATI

Diploma osnovnih, master i doktorskih studija Fakulteta za fizičku hemiju priznaje se svuda u svetu!

KONTAKT

Studentska služba Fakulteta za fizičku hemiju (soba 332)

Tel: +381 11 333 66 47 // +381 11 328 40 12

E-pošta: [email protected]

ADRESA

Studentski trg 12-16, Beograd

Pogledajte još