Back to homepage

Prijemni ispit – Fakultet za fizičku hemiju

Prijemni ispit se polaže iz jednog od predmeta:

  • matematika
  • fizika
  • hemija
  • biologija
  • fizička hemija

Pitanja i zadaci na prijemnom ispitu obuhvataju gradivo iz udžbenika za I, II, III i IV razred gimnazije prirodno matematičkog smera.

Ukoliko po završenom upisu kandidata koji su polagali prijemni ispit na Fakultetu za fizičku hemiju ostane slobodnih mesta, na ta mesta mogu da konkurišu kandidati koji su položili prijemni ispit iz predmeta matematika ili fizika ili hemija ili biologija ili fizička hemija, na nekom drugom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Predaja dokumenata odvijaće se 21, 22. i 23. juna 2017. godine od 9 do 15 časova u Službi za studentska pitanja Fakulteta za fizičku hemiju (Ulaz B, glavni ulaz u zgradu bivšeg PMF-a).

Prijemni ispiti (Matematika, Hemija, Fizika, Fizička hemija, Biologija) organizovaće se 29. i 30. juna od 14 do 20 časova, prema rasporedu koji bude objavljen 26. juna.

Testovi za prijemni

Kako bi lakše spremili prijemni ispit za upis na Fakultet za fizičku hemiju u Beogradu spremili smo vam primere testova za prijemni.

  1. Primer prijemnog ispita
  2. Test iz fizičke hemije online test
  3. Test iz fizike online test
  4. Test iz hemije online test

Rešenja sa prijemnog ispita - 2017

Konačne i preliminarne rang liste iz prethodne godine

Pogledajte još