Na studijske programe osnovnih strukovnih studija mogu konkurisati kandidati koji imaju završenu četvorogodišnju i trogodišnju srednju školu. Izbor kandidata za upis u prvu godinu studija obavlja na osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu i opšteg uspeha u srednjoj školi.

Rang liste se sačinjavaju prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u svim razredima srednje škole, pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Rezultat koji kandidat postiže na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova. Ocena koju je kandidat stekao polaganjem opšte mature preračunava se na srazmeran broj bodova (maksimalno 60) i dodaje broju bodova ostvarenih po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi (najmanje 16, a najviše 40 bodova), što ukupno iznosi 100 bodova.

Konkurs za upis objavljuje se u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Odlukom Vlade Republike Srbije. Zainteresovani kandidati prilikom prijave na Konkurs dužni su da dostave sledeću dokumentaciju:

 • Originalna svedočanstva svih razreda srednje škole,
 • Original Diplome o položenom završnom odnosno maturskom ispitu,
 • Originalni Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.

DOKUMENTA ZA UPIS

 • Sva svedočanstva i diploma o završenoj srednjoj školi
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uplatnica na ime polaganja prijemnog ispita u iznosu od 4.500,00 dinara

STUDIJSKI PROGRAMI

Broj slobodnih mesta:

Naziv studijskog programa Broj slobodnih mesta
Poslovna informatika i e-biznis
66
Finansije, računovodstvo i bankarstvo
88
Menadžment biznisa i logistike
66
Turizam i ugostiteljstvo
132
Menadžment tehnologije hrane i gastronomije
132

POSLOVNA INFORMATIKA I E-BIZNIS, ukupno 66 mesta;

 • iznos školarine 55.000 dinara
 • prijemni ispit se polaže iz jednog od dva sledeća predmeta:
  • Matematika
  • Osnove informatike

FINANSIJE, RAČUNOVODSTVO I BANKARSTVO (I modul – Finansije i računovostvo; II modul – Finansije, bankarstvo i osiguranje), ukupno 88 mesta;

 • iznos školarine 49.000 dinara
 • prijemni ispit se polaže iz dva od četiri sledeća predmeta:
  • Osnove ekonomije
  • Poslovna ekonomija
  • Osnove informatike
  • Matematika

MENADŽMENT BIZNISA I LOGISTIKE, ukupno 66 mesta;

 • iznos školarine 49.000 dinara
 • prijemni ispit se polaže iz dva od četiri sledeća predmeta:
  • Osnove ekonomije
  • Poslovna ekonomija
  • Osnove informatike
  • Matematika

TURIZAM I UGOSTITELJSTVO, ukupno 132 mesta;

 • iznos školarine 49.000 dinara
 • prijemni ispit se polaže iz Geografije i jednog od četiri sledeća predmeta:
  • Osnove ekonomije
  • Poslovna ekonomija
  • Osnove informatike
  • Matematika

MENADŽMENT TEHNOLOGIJE HRANE I GASTRONOMIJE, ukupno 132 mesta;

 • iznos školarine 55.000 dinara
 • prijemni ispit se polaže iz jednog od četiri sledeća predmeta:
  • Biologija
  • Hemija
  • Osnove informatike
  • Matematika

Pogledajte još