Back to homepage

Studijski programi

POSLOVNA INFORMATIKA I E-BIZNIS

 • Studijski program: Poslovna informatika i e-biznis
 • Stečeno zvanje nakon završetka studija: Strukovni poslovni informatičar

Nakon uspešno savladanog studijskog programa Poslovna informatika i e-biznis, student postaje informatičar i ekonomista, jer pored znanja iz oblasti informacione i komunikacione tehnologije, stiče znanja iz poslovne ekonomije, finansija i menadžmenta, čime je osposobljen da:

 • Koristi savremene informacione i komunikacione tehnologije;
 • Izabere odgovarajuće metode, alate i metodologije u realizaciji konkretnih informatičkih zadataka;
 • Prepozna probleme, izvrši detaljnu analizu i primeni adekvatnu metodologiju za rešavanje problema u oblasti poslovne informatike i e-biznisa;
 • Upravlja, rukovodi, projektuje i strateški planira informacione sisteme;
 • Prikuplja relevantne podatke i vrši njihovu analizu u cilju donošenja odluka u oblasti poslovne informatike;
 • Projektuje i administrira baze podataka;
 • Razvija aplikativno softversko rešenje u odabranom programskom okruženju.

Po završetku studijskog programa Poslovna informatika i e-biznis, studenti mogu obavljati:

 • Poslove iz oblasti informatike u svim organizacijama;
 • Menadžerske poslove u subjektima iz oblasti poslovne informatike i e-biznisa;
 • Poslove informatičke podrške u malim i srednjim preduzećima i ustanovama u kojima informatika ima važnu ulogu;
 • Poslove u oblasti e-trgovine, e-bankarstva, internet marketinga;
 • Poslove upravljanja projektima u oblasti poslovne informatike i e-biznisa;
 • Poslove vezane za pokretanje sopstvenog e-biznisa.

FINANSIJE, RAČUNOVODSTVO I BANKARSTVO

 • Studijski program: Finansije, računovodstvo i bankarstvo
 • Modul: Finansije i računovodstvo
 • Stečeno zvanje nakon završetka studija: Strukovni ekonomista za finansije i računovodstvo
 • Modul: Finansije, bankarstvo i osiguranje
 • Stečeno zvanje nakon završetka studija: Strukovni ekonomista za finansije, bankarstvo i osiguranje

Nakon uspešno savladanog modula Finansije i računovodstvo, student će biti sposoban da:

 • Izvrši analizu poslovanja preduzeća u celini i njegovih pojedinih delova;
 • Kritički analizira strategiju finansijskih institucija;
 • Izvrši detaljnu finansijsku analizu putem analize profitabilnosti, likvidnosti i solventnosti, analize investicionih odluka, finansijskih opcija, finansijskih izveštaja i završnog računa, kao i reviziju finansijskih izveštaja;
 • Demonstrira poznavanje knjigovodstvene metodologije, kontnog okvira, zakonskih propisa i međunarodnih računovodstvenih standarda;
 • Interpretira računovodstvene izveštaje, organizuje računovodstveni sistem i kreira računovodstvene informacije na različitim nivoima menadžmenta za donošenje poslovnih odluka;
 • Obavlja poslove upravljanja obrtnim sredstvima, izvrši procenu poslovnih performansi i projekciju finansijskih potreba;

Završetkom studija na modulu Finansije i računovodstvo, studenti mogu obavljati:

 • Poslove u računovodstvenim i finansijskim službama, u javnim ustanovama i privatnom sektoru;
 • Poslove interne revizije u malim i srednjim preduzećima;
 • Poslove u finansijskom sektoru (knjigovodstvenim agencijama, zdravstvenim, investicionim i penzionim fondovima, kao i bankama);
 • Poslove vezane za pokretanje sopstvenog biznisa.

Nakon uspešno savladanog modula Finansije, bankarstvo i osiguranje, student će biti sposoban da:

 • Kritički prouči ključne probleme u oblasti finansija, računovodstva, bankarstva i osiguranja;
 • Koristi savremenu informacionu tehnologiju u poslovne svrhe;
 • Izvrši analizu poslovanja preduzeća u celini i njegovih pojedinih delova;
 • Demonstrira poznavanje knjigovodstvene metodologije, kontnog okvira, zakonskih propisa i međunarodnih računovodstvenih standarda;
 • Kritički analizira strategiju finansijskih institucija;
 • Izvrši kreditnu analizu;
 • Shvati principe i tipove osiguranja kao odgovor na moguće rizike.

Završetkom studija na modulu Finansije, bankarstvo i osiguranje, studenti mogu obavljati:

 • Poslove u finansijskom sektoru (bankama, zdravstvenim, investicionim i penzionim fondovima);
 • Poslove u računovodstvenim i finansijskim službama u javnim ustanovama i privatnom sektoru;
 • Poslove u osiguravajućim društvima, brokersko-dilerskim društvima i na finansijskim i robnim berzama;
 • Poslove vezane za pokretanje sopstvenog biznisa.

MENADŽMENT BIZNISA I LOGISTIKE

 • Studijski program: Menadžment biznisa i logistike
 • Stečeno zvanje nakon završetka studija: Strukovni menadžer biznisa i logistike

Nakon uspešno savladanog studijskog programa Menadžment biznisa i logistike, student će biti sposoban da:

 • Učestvuje u timu koji osmišljava, upravlja i realizuje projektni zadatak;
 • Koristi savremenu informacionu tehnologiju u poslovne svrhe;
 • Demonstrira razumevanje finansijske funkcije i sposobnost donošenja odluka;
 • Razvije praktične modele i strategije bazirane na savremenoj teoriji i praksi;
 • Opiše i kvantificira rizike, pripremi koncizan i tačan izveštaj o upravljanju rizikom i primeni relevantne tehnike za upravljanje rizikom;
 • Primeni teorijska i praktična znanja za procenu logističkih sistema, njihovo unapređenje i oblikovanje optimalnog logističkog sistema poslovnog subjekta.

Po završetku studijskog programa Menadžment biznisa i logistike, studenti mogu obavljati:

 • Rukovodeće poslove u svim preduzećima;
 • Rukovodeće poslove u trgovini i velikim trgovinskim lancima;
 • Poslove u distribuciji, proizvodnji, transportnim i špediterskim firmama, skladištima, konsultantskim kućama, u bankama, bolnicama, državnim ustanovama i službama;
 • Poslove lica koje sublimira poslove funkcija finansija, trgovine i marketinga u malim i srednjim preduzećima;
 • Poslove iz oblasti menadžmenta ljudskih resursa;
 • Poslove vezane za pokretanje sopstvenog biznisa.

TURIZAM I UGOSTITELJSTVO

 • Studijski program: Turizam i ugostiteljstvo
 • Stečeno zvanje nakon završetka studija: Strukovni ekonomista za turizam i ugostiteljstvo

Nakon uspešno savladanog studijskog programa Turizam i ugostiteljstvo, student će biti sposoban da:

 • Demonstrira razumevanje značaja očuvanja životne sredine;
 • Izvrši SWOT analizu turističke destinacije i organizuje rad u turističkim agencijama;
 • Pravilno utvrdi nutritivnu vrednost namirnica;
 • Planira razvoj ruralnog turizma i seoskih područja;
 • Izabere strategije komuniciranja u turizmu i praktično primeni komunikacioni miks u turističkim organizacijama;
 • Primeni različite oblike promocije u turističkim organizacijama, promocije turističkih festivala, atrakcija, posebnih događaja;
 • Primeni standarde ISO 9000 i ISO 14001 u turističkim uslugama;

Po završetku studijskog programa Turizam i ugostiteljstvo, studenti mogu obavljati:

 • Menadžerske poslove u turizmu i ugostiteljstvu;
 • Poslovne operacije u turističkim agencijama i turističkim organizacijama;
 • Aktivnosti u procesu planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole u turističkim i ugostiteljskim preduzećima (hotelima, restoranima);
 • Poslove pratilaca turističkih grupa i promotivne aktivnosti u turizmu i ugostiteljstvu;
 • Komunikaciju na stranim jezicima u turizmu i ugostiteljstvu.
 • Zahvaljujući izbornim predmetima iz oblasti gastronomije, studenti stiču znanja i za bavljenje poslovima u vezi gastronomskog turizma.

MENADŽMENT TEHNOLOGIJE HRANE I GASTRONOMIJE

 • Studijski program: Menadžment tehnologije hrane i gastronomije
 • Stečeno zvanje nakon završetka studija: Strukovni inženjer menadžmenta tehnologije hrane i gastronimije

Nakon uspešno savladanog studijskog programa Menadžment tehnologije hrane i gastronomije, student postaje inženjer, menadžer, tehnolog, i konačno, gastronom sa širokim spektrom zanimanja i biće osposobljen za obavljanje:

 • Poslova nabavke, prijema i skladištenja sirovina za proizvodnju hrane, kao i poslova proizvodnje i plasmana gastronomskih proizvoda;
 • Poslova planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole izvršenja zadataka u kuhinjama;
 • Poslova vezanih za pokretanje sopstvenog biznisa u oblasti tehnologije hrane i gastronomije;
 • Poslova vezanih za osmišljavanje projekata u oblasti tehnologije hrane i gastronomije;
 • Poslova vezanih za primenu standarda i sistema kvaliteta u prehrambenoj proizvodnji, kao i metoda koje se koriste za kontrolu kvaliteta namirnica.

Po završetku studijskog programa Menadžment tehnologije hrane i gastronomije, studenti mogu obavljati:

 • Menadžerske poslove u HoReCa sektoru;
 • Poslove planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole izvršenja zadataka u kuhinjama hotelijerske i restoraterske industrije, kao i kuhinjama socijalnog ugostiteljstva (bolnice, vojska, zatvori, studentski i učenički restorani);
 • Poslove u pekarstvu, poslastičarstvu i ketering poslove;
 • Promotivne aktivnosti u gastronomiji;
 • Poslove vezane za pokretanje sopstvenog biznisa u oblasti tehnologije hrane i gastronomije.

Pogledajte još