AKADEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA JUŽNA SRBIJA

Odsek za poslovne studije Leskovac

Adresa: Vlade Jovanovića 8, 16000 Leskovac, Srbija
Telefon: +381 (16) 254-961
Faks: +381 (16) 242-536
Elektronska pošta: [email protected]
Tekući račun: 840-2110666-96
Poziv na broj: 97 9501

LOKACIJA ODSEKA ZA POSLOVNE STUDIJE LESKOVAC

Pogledajte još