U Odseku se studije organizuju kao:

Osnovne strukovne studije (studije I stepena, traju tri godine u obimu od 180 ESPB) u okviru kojih se realizuju sledeći studijski programi:

 • Računarstvo i informatika (stručni naziv: Strukovni informatičar)
 • Finansije i računovodstvo (stručni naziv: Strukovni ekonomista)
 • Porezi i carina (stručni naziv: Strukovni ekonomista)
 • Poslovna ekonomija (stručni naziv: Strukovni ekonomista)
 • Turizam (stručni naziv: Strukovni ekonomista)

Specijalističke strukovne studije u postupku akreditacije (studije I stepena, traju jednu godinu u obimu od 60 ESPB), u okviru kojih će se realizovati sledeći studijski programi:

 • Informacione tehnologije (stručni naziv: Strukovni informatičar)
 • Javne finansije (stručni naziv: Strukovni ekonomista)
 • Korporativno upravljanje (stručni naziv: Strukovni informatičar)

Nastava u prvoj godini osnovnih strukovnih studija je zajednička na svim studijskim programima, osim na studijskom programu Računarstvo i informatika. Nastava se realizuje kroz predavanja, vežbe, konsultacije, izradu seminarskih radova, projektnih zadataka, praksu u preduzećima, stručne ekskurzije, kolokvijume i polaganje ispita. Nastava se izvodi po nastavnim grupama, u prepodnevnim i popodnevnim časovima.

Nastavni predmeti su jednosemestralni i nakon odslušane nastave student stiče pravo na polaganje ispita. Ispiti se polažu pismeno, usmeno, ili pismeno i usmeno.

USLOVI UPISA

 • Završena srednja škola svih zanimanja u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju
 • Položen prijemni ispit.

Kandidat koji konkuriše za upis na studijske programe: Finansije i računovodstvo, Porezi i carina, Poslovna ekonomija i Turizam polaže prijemni ispit iz dva predmeta po izboru od šest ponuđenih:

 • Matematika
 • Statistika
 • Informatika
 • Sociologija
 • Ekonomija
 • Ekonomika preduzeća

Kandidat koji konkuriše za upis na studijski program Računarstvo i informatika polaže prijemni ispit iz dva predmeta po izboru od četiri ponuđena:

 • Matematika
 • Statistika
 • Informatika
 • Sociologija

BROJ SLOBODNIH MESTA

Naziv studijskog programa Broj slobodnih mesta
Računarstvo i informatika
Finansije i računovodstvo
Porezi i carina
Poslovna ekonomija
Turizam

DOKUMENTA ZA UPIS

Prilikom prijave na konkurs kandidati podnose sledeća dokumenta:

 • ličnu kartu na uvid
 • fotokopije svedočanstva svih razreda srednje škole (originali na  uvid)
 • fotokopiju diplome ili svedočanstva o završenoj srednjoj školi (original na uvid)
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita (original uplatnica), na žiro račun Škole
 • drugu dokumentaciju određenu konkursom

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:

 • original dokumenta o završenoj srednjoj školi (diplomu ili svedočanstvo i svedočanstva svih razreda srednje škole),
 • komplet za upis (bela fascikla, indeks, obrazac ŠV 20, upisni list) kandidati kupuju isključivo u skriptarnici Odseka
 • dve fotografije 3,5 h 4,5
 • dokaz o uplati školarine na žiro račun Odseka (studenti u statusu samofinansirajućih)
 • dokaz o uplati naknade za studentski fond

Pogledajte još