Back to homepage

Prijemni ispit

Kandidati koji konkurišu za upis na prvu godinu osnovnih strukovnih studija na studijskim programima Finansije i računovodstvo, Porezi i carina, Poslovna ekonomija i Turizam polažu prijemni ispit iz dva od šest ponuđenih predmeta, po sopstvenom izboru:

 • matematika
 • statistika
 • informatika
 • sociologija
 • ekonomija
 • ekonomika preduzeća

Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija na studijskom programu Računarstvo i informatika polažu prijemni ispit iz dva od četiri ponuđena predmeta, po sopstvenom izboru:

 • matematika
 • informatika
 • sociologija
 • statistika

Prijemni ispit obuhvata po 20 pitanja iz predmeta Sociologija, Ekonomija (Politička ekonomija), Statistika, Ekonomika preduzeća (Poslovna ekonomija), pri čemu se svaki tačan odgovor vrednuje sa 1,5 bodova.

Prijemni ispit iz predmeta Matematika i Informatika sadrži po 10 pitanja, a svaki tačan odgovor se vrednuje sa 3 boda. Prijemni ispit obuhvata dve vrste pitanja:

 1. Zatvorena pitanja (sa datim mogućnostima odgovora) kod kojih kandidati zaokružuju samo jedan tačan odgovor. Odgovor se priznaje ukoliko je zaokružena samo jedna ponuđena mogućnost.
 2. Otvorena pitanja kod kojih kandidati navode što precizniji i kraći odgovor, odnosno rešenje zadatka iz Matematike.

PITANJA KOD KOJIH SE NE MOŽE VIDETI JASAN I NEDVOSMISLEN ODGOVOR ILI SU VRŠENE ISPRAVKE ODGOVORA NEĆE SE UZETI U OBZIR. TEST SE POPUNJAVA ISKLJUČIVO HEMIJSKOM OLOVKOM ILI NALIV PEROM.

PROGRAMI ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA

MATEMATIKA

 • Procentni račun. Prost kamatni račun.
 • Definisanost funkcije od jedne realne promenljive.
 • Transformacije celih i racionalnih algebarskih izraza.
 • Stepenovanje i korenovanje.
 • Linearne funkcije, jednačina i nejednačina.
 • Kvadratna funkcija i kvadratna jednačina.
 • Kvadratna nejednačina.
 • Iracionalne jednačine i nejednačine.
 • Eksponencijalna funkcija, jednačina i nejednačina.
 • Logaritamska funkcija, jednačina i nejednačina.
 • Trigonometrijske funkcije, osnovne identičnosti, jednačine i nejednačine.
 • Analitička geometrija, tačka i prava.
 • Aritmetički i geometrijski niz

INFORMATIKA

 • Računarski sistem.
 • Operativni sistem.
 • Računarski programi.
 • Proces izrade programa.
 • Tipovi podataka.
 • Strukture podataka.
 • Računarska grafika.
 • Datoteke.
 • Potprogrami.
 • Primene računara.
 • Računarske mreže i Internet

STATISTIKA

 • Pojam, predmet, značaj i zadatak statistike.
 • Karakteristike statističkog metoda.
 • Podela statistike.
 • Statističko posmatranje.
 • Sređivanje i grupisanje podataka.
 • Prikazivanje statističkih podataka.
 • Analiza podataka.
 • Poslovna statistika.
 • Statističko obuhvatanje.

EKONOMIKA PREDUZEĆA (POSLOVNA EKONOMIJA)

 • Uvod u poslovnu ekonomiju.
 • Nosioci privređivanja.
 • Preduzeće.
 • Funkcije u preduzeću.
 • Upravljanjr u preduzeću.
 • Područja upravljanja.

SOCIOLOGIJA

 • Pojam, predmet i metod izučavanja sociologije.
 • Nastanak, razvoj i zadaci sociologije kao opšte naučne discipline.
 • Društvo, čovek i priroda.
 • Društvena proizvodnja.
 • Prirodna i društvena sredstva.
 • Struktura društva i njeni materijalni i organizacioni elementi

Preuzmite zbirku sa pitanjima za polaganje prijemnog ispita

Pogledajte još