Back to homepage

Odsek za poslovne studije – Blace

Adresa: Kralja Petra I 70, 18420 Blace
Telefon: 027/371-377
Fax: 027/373-849
Email: [email protected]
Website: www.vpskp.edu.rs

Akademija strukovnih studija Južna Srbija – Odsek Blace ima dugu tradiciju. Osnovan je davne 1958. godine u Prištini kao Viša pedagoška škola, koja je bila prva visokoškolska ustanova na Kosovu i Metohiji i preteča većine fakulteta Univerziteta u Prištini.

Nakon 40 godina, nastavnički kadar Više pedagoške škole u Prištini, prateći savremene tokove i brzi ekonomski, tehnološki i društveni razvoj, doneo je odluku o prerastanju u Višu poslovnu školu sa sedištem u Kosovu Polju, čiji je nastavni program bio baziran na najnovijim dostignućima savremene teorijske misli i poslovnog iskustva u oblasti ekonomije i informatike.

Zbog dobro poznatih razloga, Škola je septembra 1999. godine privremeno dislocirana u Blace, a krajem 2003. godine dobija svoje trajno sedište. Nakon izvršenih temeljnih reformi prema aktuelnoj Bolonjskoj deklaraciji i u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 76, od 02.09.2005.), Viša poslovna škola dobija akreditaciju i prerasta u Visoku poslovnu školu strukovnih studija.

Zgrada Odseka Blace
Laboratorija za operativne sisteme i programske jezike
Laboratorija CNA (CISCO Networking Academy)
Jedna od učionica

VAŽNE INFORMACIJE ZA BUDUĆE STUDENTE

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE

 • Računarstvo i informatika
 • Finansije i računovodstvo
 • Porezi i carina
 • Poslovna ekonomija
 • Turizam

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE

 • Informacione tehnologije
 • Javne finansije
 • Korporativno upravljanje

Uslovi upisa

 • Završena srednja škola svih zanimanja u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju
 • Položen prijemni ispit.

Kandidat koji konkuriše za upis na studijske programe: Finansije i računovodstvo, Porezi i carina, Poslovna ekonomija i Turizam polaže prijemni ispit iz dva predmeta po izboru od šest ponuđenih:

 • Matematika
 • Statistika
 • Informatika
 • Sociologija
 • Ekonomija
 • Ekonomika preduzeća

Kandidat koji konkuriše za upis na studijski program Računarstvo i informatika polaže prijemni ispit iz dva predmeta po izboru od četiri ponuđena:

 • Matematika
 • Statistika
 • Informatika
 • Sociologija

BROJ SLOBODNIH MESTA

Naziv studijskog programa Broj slobodnih mesta
Računarstvo i informatika
Finansije i računovodstvo
Porezi i carina
Poslovna ekonomija
Turizam

Pogledajte još

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments