Uvećana sredstva za razmenu studenata

29/12/2015 10:26

Uvećana sredstva za razmenu studenata

Erazmus plus program EU uvećao je novčana sredstva i omogućio direktnu razmenu studenata i nastavnog osoblja iz Srbije sa zemljama Evropske unije.

Na ovaj način, studentima sa fakulteta i visokih škola u Srbiji biće dodeljivano više stipendija kako bi mogli da učestvuju u programu razmene.

Do sada je više od tri miliona studenata u Evropi imalo priliku da učestvuje u programu EU za stipendiranje i programu razmene studenata.

Evropska unija je obezbedila više od 22 miliona evra za projekte akademske razmene sa zemljama Zapadnog Balkana koji su se realizovali tokom 2015. godine.

Zahvaljujući ovom budžetu omogućeno je mnogo većem broju studenata da učestvuju u Erazmus plus programu jer je povećan i broj sporazuma koji su sklopljeni između visokoškolskih ustanova sa Balkana i iz drugih zemalja koje učestvuju u ovom programu.

U Erazmus plus programu učestvuju zemlje članice EU, ali i Lihtenptajn, Island, Norveška, Turska i Makedonija, pa će studenti i nastavnici iz naše zemlje imati priliku da posete sve ove države.

Takođe, možemo očekivati da će i studenti i nastavno osoblje iz svih ovih zemalja, učestvujući u programu, doći u Srbiju.

Samo u toku prvog konkursnog roka u 2015. godine u okviru projekta Erazmus plus odobreno je 1.900 razmena za Srbiju, od čega je više od pola trebalo da budu studentske, a oko 40 odsto njih – za nastavno osoblje u visokoškolskim ustanovama.

Program Erazmus plus omogućava studentima da tokom školovanja provedu jedan semestar na studijama u nekoj drugoj državi, kao i zaposlenim u visokoškolskim ustanovama. Na ovaj način uče se nove stvari i stičnu nove veštine koje u velikoj meri mogu poboljšati kvalitet obrazovanja kako pojedinca (studenata), tako i većeg broja njih – razmenom nastavnog osoblja.

29/12/2015 10:26

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments