Stipendije Zadužbine “Đoka Vlajković”

06/01/2017 09:52

Stipendije Zadužbine “Đoka Vlajković”

Odbor Zadužbine “Đoke Vlajkovića” doneo je odluku da raspiše Konkurs za dodelu četiri stipendije studentima Univerziteta u Beogradu.

Stipendije se dodeljuju za školsku 2016/2017. godinu, a Konkurs je namenjen studentima osnovnih akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

Kandidati za stipendije Zadužbine mogu biti studenti:

  • redovno upisani u školsku godinu osnovnih akademskih studija
  • imaju visinu prosečne ocene tokom studija najmanje 9,00 i položene sve predmete tokom studiranja
  • imaju druge postignute rezultate – objavljene naučne i stručne radove, značajne uspehe na domaćim i međunarodim takmičenjima studenata i slično

Studenti koji primaju druge stipendije nemaju pravo na dobijanje stipendije koju dodaljuje Zadužbina.

Stipendija se dodeljuje deset meseci u mesečnom iznosu od 10.000 dinara.

Potrebna dokumentacija

  • Prijava (Obrazac broj 1)
  • Uverenje o upisu školske 2016/2017. godine u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije
  • Uverenje o položenim predmetima i prosečnoj ocenih svih položenih predmeta
  • Fotokopija lične karte

Krajnji rok za konkurisanje za stipendije koje dodeljuje Zadužbina “Đoka Vlajković” ističe 23. januara 2017. godine.

Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg broj 1 sa naznakom – za Konkurs Zadužbine Đoke Vlajkovića.

Više informacija kandidati mogu dobiti od Sektora za staranje o imovini Univerziteta, zadužbina i fondova pozivom na broj telefona 011/3207-426 ili ovde.

O izboru kandidata za dodelu stipendija odlučuje Odbor Zadužbine, a odluka će biti objavljena na internet stranici Univerziteta u Beogradu, na stranici Zadužbine “Đoke Vlajkovića”.

06/01/2017 09:52

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments