Konačne rang liste i upis – Mašinski fakultet Niš

05/07/2016 11:42

Konačne rang liste i upis – Mašinski fakultet Niš

Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu objavio je konačne rang liste kandidata, kao i raspored upisa za sve koji su položili prijemni ispit i ispunili potrebne uslove.

Konačne rang liste

Upis kandidata

Upis kandidata koji su ispunili uslove održava se 5. i 6. jula 2016. godine u periodu od 10 do 13 časova na Fakultetu.

Dokumenta za upis

  • overene fotokopije svedočanstva i diploma srednje škole (ukoliko je prilikom prijave kandidat podneo fotokopije)
  • kopija lične karte ili formular očitane elektronske lične karte
  • dva obrasca ŠV-20 za školsku 2016/2017. godinu
  • dve fotografije 35 x 45 mm
  • dokaz o uplati naknade za studente koji se sami finansiraju (školarina se može izmiriti u najviše osam jednakih mesečnih rata, od čega se prva rata uplaćuje prilikom upisa)
  • priznanica na ime naknade troškova za upis i osiguranje u iznosu od 2.500 dinara (u visinu naknade uključena je i cena indeksa) – uplata na žiro račun: 840-1745666-63 (svrha uplate “Naknada za upis”, poziv na broj 742321001)
05/07/2016 11:42

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments