Upis na fakultete i visoke škole 2017/2018

Upis na fakultete i visoke skole 2016

Fakulteti i visoke škole spadaju u ustanove visokoškolskog obrazovanja. Nakon konkursa koje raspišu ove ustanove, svi zainteresovani kandidati se mogu informisati o programu studija koje nudi određen fakultet ili visoka škola.

Nakon raspisivanja konkursa sledi prijavljivanje za prijemni ispit, polaganje prijemnog ispita i upis željene visokoškolske ustanove.

Ne znaš šta da upišeš, treba ti pomoć pri izboru fakulteta ili visoke škole?

Servis portala Edukacija – EDUsavetnik počeo je sa radom. Potražite pomoć prilikom upisa na fakultet ili visoku školu. Naš stručni tim pedagoga i psihologa pružiće vam svu potrebnu pomoć i olakšati vam put ka daljem obrazovanju.

Naše usluge:

Ko može da upiše fakultet ili visoku školu?

Nakon završene četvorogodišnje srednje škole, kandidat može konkurisati za upis na fakultete, dok se umetnički fakulteti ili visoke škole mogu upisati i bez završene četvorogodišnje srednje škole, odnosno i nakon završene trogodišnje srednje škole, polaganjem dodatnih ispita ukoliko je tako odredila obrazovna institucija na kojoj konkuriše za upis. Posebne uslove prijemnog ispita i upisa može odrediti visokoškolska ustanova za sebe.


Kriterijumi za upis na fakultet

Pri upisu na neki od fakulteta, selekcija će se vršiti na osnovu bodova koje kandidat ima na osnovu uspeha u srednjoj školi, koji se sabiraju sa bodovima koje je dobio na prijemnom ispitu, odnosno na ispitu sklonosti i sposobnosti, koji se razlikuje od fakulteta do fakulteta.

Prema visini bodova koje kandidati dobiju sabiranjem svih osvojenih bodova, fakultet pravi rang listu.

Fakulteti koje je osnovala država (državni fakulteti) imaju ograničen broj budućih studenata koji će studije upisati o trošku države (na budžetu), a o tom broju odlučuje Vlada Srbije pre raspisivanja konkursa. Prvo se popunjavaju ta mesta prema rang listi, dok će ostali koji budu dobili šansu da se upišu morati sami da plate školarinu (samofinansiranje).

Fakulteti koje su osnovala privatna lica (privatni fakulteti) mogu sami da odlučuju od tome koliko će kandidata primiti, ali taj broj ne može biti veći od broja koji je određen akreditacijom.


Prijemni ispit na fakultetima i visokim školama

Prijemni ispit predstavlja proveru sklonosti i sposobnosti i razlikuje se od fakulteta do fakulteta. Takođe, od fakulteta zavisi na koji način se polaže prijemni ispit, ali najčešće je pismeno polaganje (jednog ili više predmeta ili testa).

Prijemni ispit se održava na fakultetu za koji se konkuriše. Potrebno je pre polaganja prijemnog ispita, prijaviti se.

Dokumenta koja su potrebna za prijavu na prijemni ispit:

 • Popunjen obrazac prijave na konkurs
 • Overena fotokopija ili original svedočanstva svih razreda srednje škole na uvid
 • Overena fotokopija ili original diplome o položenom završnom ili maturskom ispitu na uvid
 • Dokaz o uplati naknade za prijemni ispit (iznos i broj računa se razlikuje u zavisnosti od ustanove na kojoj se polaže prijemni ispit)

Na polaganju prijemnog ispita potrebno je sa sobom poneti ličnu kartu ili pasoš, kao dokument na kojeg će kandidat biti identifikovan.


Dokumenta za upis na fakultet/visoku školu

Upisivanje na visokoškolsku ustanovu, za koju je kandidat polagao prijemni ispit, vrši se nakon objavljivanja konačne rang liste, koja se sastavlja na osnovu bodova koje je kandidat dobio za uspeh na kraju svih razreda srednje škole i osvojenih bodova na prijemnom ispitu.

Dokumenta koja su potrebna za upis na visokoškolsku ustanovu:

 • Original svedočanstva svih razreda srednje škole
 • Original diplome o položenom završnom ili maturskom ispitu
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Dva ŠV-20 obrasca
 • Prazan indeks
 • Dve fotografije formata 4,5 cm x 3,5 cm
 • Dokaz o uplati školarine (za studente koji se upisuju kao samofinansirajući studenti)

Sve informacije o državnim i privatnim fakultetima i visokim školama, možete pogledati na sledećim stranicama:


Upis na fakultete po gradovima:

Pogledajte još

 • Jovana Mihajlovic

  Interesuje me da li se mogu konkurisati dva fakulteta odjednom tako da ukoliko na jednom ne budem primljena mogu upisati drugi.?

  • pl

   koja si god srednje?

Pretraga

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?
Baner ALUM 2