Kako su građene kineske piramide?

22/12/2021 13:31

Kako su građene kineske piramide?

Naučnici su tokom istraživanja više od 40 “kineskih piramida”, otkrili da pojedine piramide nisu usmerene ka stranama sveta, kako se smatralo.

“Piramide” su izgrađene nakon poznatog pogrebnog kompleksa prvog imperatora u zemlji.

Izgradnja utvrđenja

Naučnici navode da pravac ovih piramida odstupa od pravca severa u to vreme, i da svaka piramida to radi na svoj način.

Naime, tokom životnog veka naše planete, osa se polako menjala, što je prouzrokovalo i promenu nebeskih tela. Severni pol se sada skoro podudara sa Severnjačom, međutim, to nije bio slučaj pre mnogo godina, kada su ovi mauzoleji izgrađeni.

Nova studija je pokazala da su drevni kineski astronomi bili svesni kretanja Zemljine ose. Prema mišljenju naučnika, graditelji su usmerili svoj rad prema Severnjači, koja će se poravnati sa pravcem Severnog pola mnogo godina kasnije.

Zahvaljujući satelitskim snimcima, studija je otkrila dve “porodice” spomenika u severozapadnom regionu Kine blizu grada Ćian, duž reke Vei. U više od 40 grobnica, zakopanih ispod masivnog brda, članovi dinastija Han u Sung su sahranili careve i neke članove kraljevskih porodica.

Studija, koja dolazi kao deo većeg istraživanja astronomije i feng šuija u drevnim kineskim imperijalističkim grobovima, utvrdila je da se jedan tip spomenika usklađuje sa severom, jugom, istokom i zapadom. Istraživači ističu da je to bilo i očekivano, međutim, otkriće poravnanja sa Severnjačom predstavljalo je pravo iznenađenje.

Naučnici tvrde da druga porodica spomenika odstupa zapadno od severa, gledajući prema strukturi, dok eksperti ističu da nije reč o grešci jer u to doba severni nebeski stub nije odgovarao nijednoj zvezdi, ali u budućnosti će se približiti Severnjači.

Razdaljina u stepenima, koja je delila Severni pol od Severnjače, u to vreme, podudara se sa odstupanjem kod kineskih piramida.

Izvor: nationalgeographic.rs

Foto: earth-chronicles.com

22/12/2021 13:31

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments