Wi-Fi zastareva, Li-Fi je internet budućnosti!

14/12/2015 12:34

Wi-Fi zastareva, Li-Fi je internet budućnosti!

U današnji vreme sve veći broj ljudi u svetu koristi internet, a jedan od bržih načina da se podaci prenose jeste – bežičnim interneto.

Do sada je svoju veliku popularnost stekao Wi-Fi, ali ipak je vreme za internet budućnosti. Naime, uskoro će Wi-Fi biti zamenjen Li-Fi internetom, a evo o čemu je reč.

Harald Has, sa Univerziteta u Edinburgu, prvi put je 2011. godine demonstrirao kako paljenjem i gašenjem svetla na jednoj LED sijalici može da se prenese mnogo više podataka, nego što bi se to moglo bilo kojim mobilnim odašilječem.

Ovo je temelj za razvijanje tzv. Li-Fi tehnologije za prenos podataka velikom brzinom. Li-Fi koristi vidljivu svetlosnu komunikaciju (VLC) koja predstavlja posrednika za prenos željenih podataka. Svetlost koja se koristi za ovaj prenos podataka je između 400 i 800 teraherca.

Kada se posmatra ovaj način prenošenja podataka, on se može predstaviti kao napredan oblik Morzeove azbuke, odnosno kao paljenje i gašenje baterijske lampe kako bi se poslala poruka, odnosno određeni podaci.

Veoma brzo paljenje i gašenje LED sijalica može se koristiti za pisanje i prenošenje podataka u binarnom kodu, a potrebno je toliko brzo paljenje i gašenje svetla da ono ne bude primetno ljudskom oku.

Testiranjem ove tehnike, naučnici su došli do načina da razviju ovu tehnologiju. Do sada je uspešno ostvarena brzina protoka podataka od čak 224 gigabita po sekudni u laboratorijskim uslovima, a ispitivanje u kancelarijama i industrijskom delu Talina (glavnog grada Estonije), takođe su postignuti izvanredni rezultati.

14/12/2015 12:34

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments