Termini prijemnih ispita na državnim fakultetima

21/06/2013 13:14

Termini prijemnih ispita na državnim fakultetima

Pripremili smo vam tačno vreme polaganja prijemnih ispita za upis 2013/2014 na svim državnim fakultetima, pored toga imamo i datume objavljivanja konačnih i preliminarnih rang lista, kao i broj budžetskih mesta i školarina.

Mesto polaganja prijemnih kao i tačno vreme je potrebno prvo proveriti sa školom, jer se dešava da neki fakulteti promene vreme polaganja. Pozovite studentsku službu za više informacija.

Prijave za konkurs, za polaganje prijemnih ispita su 25, 26, i 27 juna 2013.

UNIVERZITET U BEOGRADU

Naziv fakulteta Datum polaganja Vreme polaganja Objavljivanje preliminarne rang liste Objavljivanje konačne rang liste Broj budžetskih mesta Školarina
Arhitektonski fakultet 03. jul 08h  05. jul  08.jul 200 240.000
Biološki
fakultet
30. jun 13h 01. jul u 10h 10. jul u 9h 160 80.000
Ekonomski
fakultet
03. jul 14h  05. jul 08. jul 570 85.272
Elektrotehnički fakultet 01. i 02. jul 10h 03. jul u 09h 04.jul u 9h 420 99.000
Fakultet
bezbednosti
01. jul 10h 01. jula 03. ju 150 106.500
Fakultet organizacionih nauka 01. i 02. jul 10h 02.jul u 15h 04.jul u 13h 385 141.000
Fakultet političkih nauka 30. jun  prema rasporedu 03. jula 09. jul 150 100.000
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 01.i 02.jul prema rasporedu 04. jul u 14h 10. jul u 15h 160 164.900
Fakultet veterinarske medicine 02. jul 10h 05. jul u 14h 09.jul u 13h 150  120.000
Fakultet za fizičku hemiju 03. jul 14h 04. jul 10. jul 80 60.000
FASPER 03. jul prema rasporedu 06. jul 09. jul 160  87.600
Farmaceutski
fakultet
02. i 03. jul 12h 05. jul u 08h 10. jul u 09h 250 145.000
Filološki
fakultet
01. i 02. jul 08:30h 05. jul u 08h 10. jul u 09h 720 119.000
Filozofski
fakultet
01. i 02. jul 10h 03. jul u 19h 08. jul u 15h 640 118.548
Fizički
fakultet
01. i 02. jul 14h 04. jul u 13h 09. jul u 15h 140  54.000
Geografski
fakultet
30. jun 16h 01. jul u 12h 03. jul u 15h 150 80.000
Gradjevinski
fakultet
02. jul 09h 03. jul u 18h 09. jul u 09h 280 100.000
Hemijski
fakultet
30. jun 10h 03. jul 05. jul u 09h 180  60.000
Mašinski
fakultet
03. jul 10h 04. jul u 20h 10. jul u 09h 520 60.000
Matematički
fakultet
02. jul 09h 02. jul u 18h 05. jul u 14h 304 111.000
Medicinski
fakultet
03. jul 12h 05. jul u 08h 10. jul u 11h 450 125.000
Poljoprivredni fakultet 02. i 03. jul  09h 05. jul 10. jul 630 85.000
Pravni
fakultet
01. jul prema rasporedu 03. jul 06. jul 600  91.000
Pravoslavno bogoslovski fakultet 01. jul 10h 03. jul u 12h 09. jul 150 112.800
Rudarsko-geološki fakultet 01, 02. i 03. jul 09h 04. jul 08. jul 245  50.000
Saobraćajni
fakultet
01. i 02. jul 15h (09:30h) 02. jul u 15h 04. jul u 13h 300 90.000
Stomatološki
fakultet
02. jul 11h 04. jul u 15h 09. jul u 15h 180 180.000
Šumarski
fakultet
30. jun, 01, 02. i 03. jul  prema rasporedu 05. jul u 08h 10. jul u 09h 239 60.000
Tehnički fakultet u Boru 30. jun i 01. jul 09h (12h) 05. jul u 08h 10. jul u 09h 180  50.000
Tehnološko-metalurški fakultet 01, 02. i 03. jul 09h 04. jul u 12h 09. jul u 14h 305 60.000
Učiteljski
fakultet
03. jul 09h 04. jul 08. jul 285 80.000 

UNIVERZITET U NOVOM SADU

Naziv fakulteta Datum polaganja Vreme polaganja Objavljivanje preliminarne rang liste Objavljivanje konačne rang liste Broj budžetskih mesta Školarina
Poljoprivredni
fakultet
2. i 3. jul 09h  04. jul  08.jul 520 74.800
Filozofski
fakultet
1, 2. i 3. jul 09h 05. jul 09. jul 160 80.000
Tehnološki
fakultet
01. jul 10h  02. jul 03. jul 210 65.000
Pravni
fakultet
01. jul 10h 02. jul 04.jul 171 79.000
Medicinski
fakultet 
01. i 03. jul  prema rasporedu 04. jul 08. jul 280 110.000
Ekonomski
fakultet 
01. jul – Subotica
03. jul -Bujanovac
 prema rasporedu 02. jul – Subotica
04. jul – Bujanovac
11. jul – Subotica
11. jul – Bujanovac
197 – Subotica
184 – Novi Sad
69 – Bujanovac
96.000
 Prirodno-matematički
fakultet
01, 02, 03. i 04. jul  prema rasporedu 05. jul 09. jul 652 54.452 – 107.690
 Akademija
umetnosti
27.6-1.7.  prema rasporedu 02. jul 10. jul 130 125.000
 Gradjevinski
fakultet
01. jul 11h  02. jul  05. jul 120  72.000
Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“   01. jul  prema rasporedu  02. jul  09. jul 230 75.000
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja  01, 02. i 03. jul  prema rasporedu  04. jul 05. jul 120  93.500
 Pedagoški fakultet Sombor  01. i 03. jul  prema rasporedu 05. jul 09. jul 112  50.000
 Učiteljski fakultet Subotica 29. jun i 03. jul  prema rasporedu 04. jul  09. jul  35  55.000 

UNIVERZITET U KRAGUJEVCU

Naziv fakulteta Datum polaganja Vreme polaganja Objavljivanje preliminarne rang liste Objavljivanje konačne rang liste Broj budžetskih mesta Školarina
Fakultet
inženjerskih
nauka
04. jul 10h 05. jul 08. jul 280 0
Ekonomski
fakultet
01. jul 10h 02. jul 05. jul 250 77.000
Prirodno-
matematički
fakultet
01. i 02. jul 10h 03. jul 06. jul 270 60.000
Pravni
fakultet
03. jul 10h 05. jul 08. jul 235 66.000
Medicinski
fakultet 
03. i 04. jul 12h 06. jul 09. jul 196 0
Fakultet
tehničkih nauka Čačak 
03. jul 11h 04. jul 08. jul 200 62.000
 Agronomski
fakultet Čačak
03. jul  10h  04. jul 05. jul 120 0
Fakultet za mašinstvo i gradjevinarstvo
Kraljevo
 03. i 04. jul  11h 05. jul  08. jul 160 30.000
 Fakultet pedagoških nauka
Jagodina
 30. jun (procena sposobnosti), 02. i 03. jul  09h 05. jul  08. jul 120  70.000
 Učiteljski fakultet
Užice
01. jul (procena sposobnosti) i 02. jul prema rasporedu 05. jul 08. jul 120 90.000
Filološko – umetnički fakultet   02. jul 11h 05. jul  11. jul 191 90.000 – 170.000
 Fakultet za hotelijerstvo i turizam
Vrnjačka Banja
01. jul  prema rasporedu 02. jul  05. jul 60 80.000 

UNIVERZITET U NIŠU

Naziv fakulteta Datum polaganja Vreme polaganja Objavljivanje preliminarne rang liste Objavljivanje konačne rang liste Broj budžetskih mesta Školarina
Gradjevinsko-arhitektonski fakultet 01, 02. i 03. jul 09h 05. jul  09. jul 240  70.000 – 90.000
Ekonomski
fakultet 
 01. jul 10h 03. jul 06. jul 330 90.000
Elektronski
fakultet
04. jul 11h 06. jul 09. jul 420  89.000
 Mašinski
fakultet
 01. jul 10h 02. jul 04. jul 270  45.000 – 60.000
 Medicinski
fakultet
 03. jul  12h 04. jul  07. jul 300  0
 Pravni
fakultet
02. jul 08:30h  05. jul 10. jul 310 80.000
 Prirodno – matematički
fakultet
01, 02. i 03. jul 10h 06. jul 09. jul 290 0
 Tehnološki
fakultet Leskovac
 02. jul 10h 04. jul 08. jul 120 45.000
Učiteljski
fakultet
Vranje 
01. jula  09h 03. jul 05. jul 95 60.000
 Fakultet
zaštite na
radu
01, 02. i 03. jula  prema rasporedu  04. jul 08. jul 200 72.000
 Fakultet
umetnosti
 01, 02, 03. i 04. jul  prema rasporedu 06. jul 09. jul 38 120.000
 Fakultet sporta
i fizičkog vaspitanja
01. i 02. jul prema rasporedu 05. jul 08. jul 140  100.000
Filozofski
fakultet 
01, 02, 03. i 04. jul  prema rasporedu  07. jul 10. jul 340  75.000

 

21/06/2013 13:14

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments