Spisak budžetskih mesta na fakultetima u Srbiji za 2019/2020 godinu

25/06/2019 14:39

Spisak budžetskih mesta na fakultetima u Srbiji za 2019/2020 godinu

Prijemni ispiti na fakultetima počinju, a buduće brucoše zanima samo jedno: koliko ima budžetskih mesta na fakultetima širom Srbije?

Beogradski univerzitet ove godine na budžet će upisati 9.544 studenta. Na Univerzitetu u Kragujevcu o trošku države studiraće 2.408 brucoša, na niški univerzitet upisaće se 3.253, na univerzitet u Prištini 1.098, a na univerzitet u Novom Pazaru 684 studenta. Na Univerzitetu umetnosti u Beogradu o trošku države studiraće 278 studenata. O trošku budžeta Srbije upisaće se ukupno 17.265 studenata.

Takođe, svi univerziteti predložili su i broj studenata koji mogu da se školuju o svom trošku. Tako će na Univerzitetu u Beogradu svoje studije moći da plaća 5.675 studenata, na kragujevačkom univerzitetu 1.375, na niškom 1.929, na novopazarskom 899, prištinskom 644, a na Univerzitetu umetnosti u 148. U Novom Sadu je predloženo da se upiše 3.924 samofinansirajućih studenata.

UNIVERZITET U BEOGRADU

Arhitektonski fakultet – 200
Građevinski fakultet – 280
Elektrotehnički fakultet – 430
Mašinski fakultet – 520
Rudarsko-geološki fakultet – 245
Saobraćajni fakultet – 300
Tehnološko-metalurški fakultet – 315
Tehnički fakultet, Bor – 200
FON – 385
Poljoprivredni fakultet – 650
Šumarski fakultet – 239
Ekonomski fakultet – 610
Pravni fakultet – 600
Filozofski fakultet – 638
Filološki fakultet – 758
Fakultet političkih nauka – 150
Fakultet bezbednosti – 150
Učiteljski fakultet – 270
Pravoslavno bogoskovski fakultet – 150
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja – 190
Medicinski fakultet – 470
Stomatološki fakultet – 194
Farmaceutski fakultet – 250
FASPER – 180
Veterinarski fakultet – 150
Matematički fakultet – 330
Fizički faklultet – 140
Hemijski fakultet – 170
Fakultet za fizičku hemiju – 80
Biološki fakultet – 160
Geografski fakultet – 140

UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU

Fakultet muzičke umetnosti – 110
Fakultet primenjenih umetnosti – 75
Fakultet dramskih umetnosti – 57
Fakultet likovnih umetnosti – 36

UNIVERZITET U KRAGUJEVCU

Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac – 338
Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo, Kraljevo – 160
Fakultet tehničkih nauka, Čačak – 260
Ekonomski fakultet – 250
Pravni fakultet – 235
Fakultet pedagoških nauka, Jagodina – 120
Padagoški fakultet Užice – 120
Fakultet medicinskih nauka – 224
Agronomski fakultet, Čačak – 120
Prirodno matematički fakultet – 290
Filološko-umetnički fakultet – 191
Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka banja – 85

UNIVERZITET U NIŠU

Građevinsko arhitektonski fakultet – 240
Elektronski fakultet – 480
Mašinski fakultet – 270
Tehnološki fakultet, Leskovac – 120
Fakultet zaštite na radu – 200
Ekonomski fakultet – 330
Prfavni fakultet – 280
Filozofski fakultet – 340
Pedagoški fakultet, BVranje – 110
Medicinski fakultet – 300
Fakultet sporta u fizičkog vaspitanja – 140
Prirodno matematički fakultet – 330
Fakultet umetnosti – 38
Poljoprivredni fakultet, Kruševac – 75

UNIVERZITET U PRIŠTINI

Fakultet tehničkih nauka – 230
Ekonomski fakultet – 120
Pravni fakultet – 75
Filozofski fakultet – 167
Učiteljski fakultet – 80
Medicinski fakultet – 50
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje – 120
Poljoprivredni fakultet – 100
Prirodno matematički fakultet – 130
Fakultet umetnosti – 26

UNIVERZITET U NOVOM PAZARU

Departman za ekonomske nauke – 80
Departman za pravne nauke – 40
Departman za filozofske nauke – 40
Departman za filološke nauke- 35
Departman za matematičke, fizičke i informatičke nauke – 140
Departman za tehničke nauke – 184
Departman za hemijskotehnološke nauke – 35
Departman za biomedicinske nauke – 70
Departman za umetnost – 0
Departman za biotehničke nauke – 60

Izvor: telegraf.rs

25/06/2019 14:39

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments