Rešenja za sve probleme: Sjajne ideje studenata integralnog urbanizma

06/11/2014 13:19

Rešenja za sve probleme: Sjajne ideje studenata integralnog urbanizma

Studenti Integralnog urbanizma sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu imaju sjajne ideje vezane za društveni život koje su i nagrađivane na regionalnim i nacionalnim konkursima.

Samo što su završili master studije, uspesi su već počeli da se nižu. Prva generacija studenata master akademskih studija Integralnog urbanizma na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu osvojila je brojne regionalne i svetske nagrade već na drugom semestru studija.

Na konkursu UN habitata na temu “Urban revitalization of mass housing”, njihovi radovi osvojili su sva tri mesta, a predstavili su blokove na Novom Beogradu kao tipične primere socijalnog stanovanja, ali sa inovativnim pristupom – kako jednostavno povećati kvalitet života.

Ana Kanlić, koja je sa kolegama Biljanom Grujičić, Aleksandarom Grujičićem, Ksenijom Vulićević, Katarinom Penonić i Milošem Radonjićem osvojila drugo mesto, kaže da se znanje stečeno na masteru isplatilo, a da su to uvideli tek na konkursu kad su se uporedili sa drugima. Njihov rad bio je rešenje Bloka 45 na Novom Beogradu.

Njihov plan ima nekoliko aspekata, a uključuje poboljšavanje javnog prostora, razna dešavanja, smanjenje međugeneracijskog jaza između mladih i starih, promovisanje kulture, istorije, umetnosti, kao i okupljanja na javnim prostorima i zabavu na otvorenom kako bi se ljudi upoznali i združili.

Projekat će se prezentovati u opštini Novi Beograd, a da ne bi bila potrebna materijalna ulaganja treba da se usklade interesi stejkholdera, kažu studenti.

Izvor: 24 sata

06/11/2014 13:19

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments