Obavezne doktorske disertacije u elektronskoj formi

22/01/2015 16:44

Obavezne doktorske disertacije u elektronskoj formi

Obavezu da doktorske disertacije budu dostupne u elektronskoj formi pre odbrane, poštuje samo 9 od 31 fakutleta Univerziteta u Beogradu.

Ostali fakulteti ovu obavezu ispunjavaju povremeno ili nikad.

Kako bi se onemogućilo kopiranje sadržaja koji čini doktorsku disertaciju, računrski centar UB napravio je program – zajednički portal koji će koristiti svi fakulteti.

Biljana Kosanović iz RCUB-a je rekla da će disertacija, uz pomoć ovog softvera, biti pretvorena u format koji neće biti moguće kopirati.

Pored toga što će ovaj program sprečiti kopiranje sadržaja doktorskih disertacija, on će takođe pokazivati i koliko puta je određena disertacija pregledana i sa kojih lokacija.

Softverski alat pomoću koje se doktorske disertacije stavljaju na uvid javnosti naziva se UVIDOK. Nakon izmena Zakona o visokom obrazovanju predviđeno je da se “doktorske disertacije i izveštaj komisije o oceni disertacije stavlja na uvid javnosti i to u elektronskoj verziji”.

Disertacija bi trebalo da bude na uvidu javnosti u periodu “najmanje 30 dana pre usvajanja izveštaja i do odbrane disertacije”.

Sve doktorske disertacije u elektronskoj formi mogu se pronaći na sajtu uvidok.rcub.bg.ac.rs.

22/01/2015 16:44

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments