Konkurs za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata za 2018. godinu

22/01/2019 15:02

Konkurs za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata za 2018. godinu

Univerzitet u Beogradu svake godine dodeljuje nagradu za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata iz svake grupacije fakulteta, izrađen u prethodnoj kalendarskoj godini.

Pismeni, diplomski, seminarski i drugi studentski radovi koji predstavljaju nastavnu obavezu, ne mogu se podnositi na konkurs.

U prilogu svakog rada dostavlja se zapečaćena koverta na kojoj je naznačena šifra rada, a u kojoj su podaci o autoru rada i to: ime i prezime, godina studija, studijski program, kontakt adresa i telefon.

Radovi se dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi – nepotpisani, sa šifrom i kratkom stručnom ocenom fakulteta odgovornoj osobi na fakultetu.

Pravilnik o nagrađivanju studenata Univerziteta u Beogradu možete pogledati OVDE.

Rok za prijavljivanje radova na konkurs je 15. mart 2019. godine.

22/01/2019 15:02

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments