Konkurs Fulbrajtov poslediplomski program 2021/2022

28/01/2020 11:33

Konkurs Fulbrajtov poslediplomski program 2021/2022

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji sa objavila je Konkurs Fulbrajtov postdiplomski program za akademsku 2021/2022. godinu. 

Fulbrajtov postdiplomski program namenjen je mladim stručnjacima iz Srbije kako bi studirali godinu ili više dana na američkim univerzitetima i nastavili master studije iz sledećih oblasti: poljoprivreda, američka istorija, američka književnost, američke studije, antropologija, arheologija, biološke nauke, hemija, komunikacije, računarske nauke, ekonomija, obrazovanje, inženjerstvo, nauka o životnoj sredini, geografija, geologija, informacione nauke, žurnalistika/medijske studije, pravo, lingvistika, matematika, filozofija, fizika, političke nauke, psihologija, socijalni rad, sociologija, nastava engleskog kao stranog jezika/primenjena lingvistika.

Učesnici se biraju na otvorenom konkursu na osnovu zasluga. Ova prestižna stipendija pokriva troškove školarina i naknada na nekom američkom univerzitetu, mesečnu naknadu za troškove života, zdravstveno osiguranje i međunarodnu avionsku kartu.

Kriterijumi za prijavljivanje

 • Kandidati moraju biti državljani Republike Srbije. Osobe sa stalnim boravišnim statusom u SAD ili sa dvojnim srpskim i američkim državljanstvom ne ispunjavaju kriterijum.
 • Kandidati moraju imati visoki nivo usmenog i pisanog engleskog jezika (odabrani kandidati će polagati TOEFL i GRE testove tokom procesa selekcije).
 • Kandidati moraju biti kvalifikovani za dobijanje J-1 vize, koja zahteva garanciju da će se vratiti u Republiku Srbiju na minimum dve godine po završetku programa.
 • Kandidati moraju imati završene osnovne studije u trenutku prijavljivanja.
 • Kandidati koji već studiraju u SAD ne ispunjavaju kriterijume.
 • Kandidati moraju imati odgovarajuće lekarsko uverenje.
 • Osobe koje žele trajno državljanstvo u Sredinjenim Državama ne ispunjavaju kriterijume.

Opšti kriterijumi selekcije

 • Potvrđen visok akademski uspeh
 • Prilagodljivost i odgovarajuće ophođenje
 • Kandidat mora biti primeran i odgovoran građanin koji doprinosi jasno i u potpunosti kulturi i građanskom društvu u Srbiji.
 • Prednost će imati kandidati koji nisu imali ranije prilike da studiraju u Sjedinjenim Državama.

Krajnji rok za prijavu: 31. mart 2020.

Sve prijave koje budu predate SAD-u ili na drugom mestu, van zvaničnog sistema gore objašnjenog, neće biti uzete u razmatranje.

Za dodatne informacije o Fulbrajt stipedijama: [email protected].

28/01/2020 11:33

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments