Poštovani kandidati,

Prijava za upis u Junskom upisnom roku će se vršiti isključivo elektronskom putem od 17. do 25. JUNA.

Polaganje prijemnog ispita će biti 01. JULA na Beogradskom sajmu.

Opšti uslovi Konkursa za upis na Univerzitet u Beogradu

Uslovi Konkursa za upis na Matematički fakultet

Detaljne informacije su na sajtu.

Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu upisuje studente u prvu godinu osnovnih akademskih studija na sledećim studijskim programima:

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Matematika
205
45
250
Informatika
105
55
160
Astronomija i atstrofizika
20
5 25
UKUPNO 330 105 435

USLOVI UPISA

Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija na Matematičkom fakultetu mogu da se prijave kandidati koji su završili gimnaziju ili četvorogodišnju srednju stručnu školu.

Kandidati za upis na osnovne studije polažu prijemni ispit iz matematike, koji nosi 60 bodova. Ako kandidat, koji nije oslobođen polaganja prijemnog ispita, ne izađe na prijemni ispit, gubi pravo upisa.

Kandidati koji su u trećem ili četvrtom razredu srednje škole osvojili jednu od prve tri nagrade na državnom takmičenju iz matematike, informatike ili astronomije, koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ili na međunarodnom takmičenju iz matematike, oslobođeni su prijemnog ispita i priznaje im se maksimalan broj bodova (60).

O vrednovanju i rangiranju takmičenja i ostvarenih rezultata na takmičenjima odlučuje upisna komisija Matematičkog fakulteta.

Kandidati koji ispunjavaju sve navedene uslove rangiraju se prema ukupnom broju bodova, koji se računa na osnovu uspeha u srednjoj školi (do 40 bodova) i rezultata prijemnog ispita (do 60 bodova). Rang lista je jedinstvena, za sve studijske programe. U trenutku upisivanja kandidati biraju studijski program i modul, u skladu da objavljenim kvotama. Prvenstvo pri upisu i izboru studijskog programa i modula imaju bolje rangirani kandidati.

U slučaju da preostane slobodnih mesta, prvu godinu osnovnih studija na Matematičkom fakultetu će moći da upisuju i kandidati koji su se prijavili na konkurs na drugim fakultetima Univerziteta u Beogradu, ukoliko upisna komisija Matematičkog fakulteta zaključi da kandidat zadovoljava sve uslove konkursa i da prijemni ispit koji je kandidat polagao odgovara neophodnom prijemnom ispitu na Matematičkom fakultetu.

DOKUMENTA ZA UPIS

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list podnose fotokopije sledećih dokumenata:

 • svedočanstvo za sve razrede prethodnog srednjoškolskog obrazovanja;
 • diplomu o položenom završnom odnosno maturskom ispitu;
 • diplome sa republičkog ili međunarodnog takmičenja za kandidate koji su kao učenici trećeg i četvrtog razreda srednje škole osvojili jednu od prve tri nagrade iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu;
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti.

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:

 • overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid,
 • izvod iz matične knjige rođenih (fakultet, odnosno Univerzitet pribavlja po službenoj dužnosti izvod iz matične knjige rođenih, osim za strane državljane koji su u obavezi da ovaj dokument dostave);
 • popunjen obrazac ŠV-20 (obrazac se popunjava i elektronski, a štampana verzija se potpisana predaje na fakultetu);
 • indeks (ukoliko fakultet ne obezbeđuje indekse),
 • tri fotografije formata 4,5h3,5 sm,
 • dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa;
 • dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente,
 • dokaz o uplati naknade za Centar za razvoj karijere,
 • po potrebi i druge dokaze.

Pogledajte još