Univerzitet u Beogradu Matematički fakultet

  • Adresa: Studentski trg 16, 11158 Beograd
  • Telefon: +381 (0) 11 202 78 01
  • Račun: 840-1815666-68
  • PIB: 100046603

Rukovodstvo fakulteta

Administrativno-tehnički sekretar dekana i prodekana, Jelena Spasojević

Biblioteka

Računarska laboratorija

Sekretarijat fakulteta

LOKACIJA

Pogledajte još