Back to homepage

Studijski programi

Osnovne akademske studije studijskog programa Matematika

Programi studija:

– Dužina studija: 4 godine (8 semestara)
– Ukupan broj espb: 240

Nakon završetka osnovnih akademskih studija stiče se stručni naziv diplomirani matematičar.

Osnovne akademske studije studijskog programa Astronomija i astrofizika

– Dužina studija: 4 godine (8 semestara)
– Ukupan broj espb: 240

Nakon završetka osnovnih akademskih studija stiče se stručni naziv Diplomirani astronom.

Osnovne akademske studije studijskog programa informatika

  • Studije traju 4 godine i imaju obim od 240 ESPB
  • Ovaj studijski program se primenjuje od školske 2015/16. godine
  • Po prethodnoj akreditaciji program je trajao tri godine i imao obim od 180 ESPB
  • Nakon završenih četvorogodišnjih osnovnih studija Informatike, moći će da se upisuju jednogodišnje master studije Informatike. Upisivanje jednogodišnjih master studija Informatike će početi za 3-4 godine, kada prvi diplomci završe osnovne četvorogodišnje studije.
  • Nastavni plan i program

Nakon završetka osnovnih akademskih studija stiče se stručni naziv Diplomirani informatičar.

Pogledajte još