Посетите нас!

akademija srpske pravoslavne crkve
Back to homepage

Студијски програми

Висока школа СПЦ 2014. године је акредитовала четири студијска програма и то:

  1. Основне академске студије – ЦРКВЕНЕ УМЕТНОСТИ
  2. Мастер академске студије – ЦРКВЕНЕ УМЕТНОСТИ
  3. Основне академске студије – ОБНОВА И ЧУВАЊЕ
  4. Мастер академске студије – ОБНОВА И ЧУВАЊЕ

На основне академске студије Академија уписује на оба студијска програма 18 студената (9 на ЦРКВЕНЕ УМЕТНОСТИ и 9 на ОБНОВУ И ЧУВАЊЕ), док на мастер академске студије уписује 14 студената (7 на ЦРКВЕНЕ УМЕТНОСТИ и 7 на ОБНОВУ И ЧУВАЊЕ).

Остварење циља Високе школе СПЦ види се у томе што су дипломирани студенти ове црквене високошколске установе запослени у Народном музеју у Београду, Матици Српској у Новом Саду, затим у Заводима и музејима широм Србије (Краљево, Ужице, итд), и у многим школама где предају ликовно.

Од академске 2014/2015.г. основне студије трају 8 семестара (4 године). Поред основних академских студија на Високој школи се одвијају и мастер академске студије у трајању од 2 семестра (1 годину).

Комисија за акредитацију и проверу квалитета је позитивно оценила концепцију студијских програма на Високој школи СПЦ и истакла да су програми усклађени са програмима из европског образовног простора. Установе и студијски програми упоредљиви су са ФАЦУЛТАТЕА ДЕ ТЕОЛОГИЕ ОРТОДОXА ПАТРИАРХУЛ ЈУСТИНИАН, Универзитет у Букурешту- одсек за сакралне уметности, Универзитет АЛЕXАНДРУ ИОАН ЦУЗА у Јашију, и Богословски факултет Универзитета у Великом Трнову (СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈЕ) на коме је један од три студијска програма посвећен црквеним уметностима.

Погледајте још