Back to homepage

Tehnikum Taurunum – Visoka inženjerska škola strukovnih studija – Beograd – Zemun

Adresa: Nade Dimić 4, Beograd
Telefon: 011/261-82-42
Email: [email protected]
Website: www.tehnikum.edu.rs

TEHNIKUM TAURUNUM – Visoka inženjerska škola strukovnih studija – akreditovana državna škola, је visokoškolska ustanova sa najdužom tradicijom u obrazovanju inženjera – kako u Srbiji tako i u ex-Jugoslaviji.

Škola je počela sa radom 1959. godine kao – Viša tehnička mašinska škola u Beogradu. Škola je programski postavljena po ugledu na obrazovne sisteme industrijski razvijenih zemalja Evrope.

Škola je 2007. godine prošla proces akreditacija ustanove i studijskih programa, u skladu sa tada važećim Zakonom o visokom obrazovanju. Od tada Škola postaje – visoka škola strukovnih studija.

Službeni naziv je:  TEHNIKUM TAURUNUM – Visoka inženjerska škola strukovnih studija. Nakon 2007. godine redovno su vršene reakreditacije ustanove i studijskih programa i to vrlo uspešno.

Od 1959. do 2019. godine diplomiralo je oko 9000 studenata (viša i visoka škola). Spiskovi diplomiranih studenata nalaze se na sajtu Škole, u odeljku – O ŠKOLI/diplomirali.

Školujući kvalitetan inženjerski kadar, Škola ja dala značajan doprinos razvoju privrede Srbije i susednih republika bivše Jugoslavije.

Posebno se naglašava da su poslodavci jako zadovoljni sa znanjem diplomiranih studenata koje zapošljavaju. Neki od studenata uspešno grade karijeru u inostranstvu, radeći u struci.

Studijski programi su utemeljeni na realnim potrebama tržišta rada. Svaki od studijskih programa obezbeđuje sasvim jasne i prepoznatljive kompetencije koje su prihvaćene i kod poslodavaca inostranih firmi.

Nakon određenog radnog iskustva – strukovni inženjeri, specijalisti strukovni inženjeri i strukovni master inženjeri – mogu aplicirati za pripadajuće licence kod nadležnog ministarstva, i time steći određena prava koja im po zakonu pripadaju (otvaranje privatnih firmi, obavljanje određenih poslova, npr. raznih pregleda i ispitivanja, a koja su pod kontrolom nadležnog ministarstva i dr.).

STUDIJSKI PROGRAMI

TEHNIKUM TAURUNUM – VIŠSS sprovodi nastavu na osnovnim, specijalističkim i master strukovnim studijama na studijskim programima:

Osnovne studije – 3 godine (180 ESPB):

 • Drumski i gradski saobraćaj,
 • Zaštita od požara i spasavanje,
 • Bezbednost i zdravlje na radu,
 • Mašinsko inženjerstvo:
 • modul M1 – Proizvodno inženjerstvo
 • modul M2 – Procesna tehnika i termotehnika

Specijalističke studije – 1 godina (60 ESPB)

 • Mašinsko inženjerstvo:
 • modul M1 – CNC tehnologije i sistemi
 • modul M2 – Postrojenja i oprema u procesnoj tehnici i termotehnici

Master studije – 2 godine (120 ESPB):

 • Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu
 • modul M1 – Zaštita od požara i spasavanje
 • modul M2 – Postrojenja i oprema u procesnoj tehnici i termotehnici
 • Bezbednost saobraćaja i organizacija saobraćaja i transporta

VAŽNE INFORMACIJE ZA BUDUĆE STUDENTE

 • Sve o upisu na prvu godinu osnovnih strukovnih studija

Upis kandidata u prvu godinu osnovnih studija se vrši putem Konkursa. Konkurs se raspisuje krajem maja tekuće školske godine, za narednu školsku godinu. Pravo konkurisanja imaju lica koja su završila gimnaziju ili drugu odgovarajuću srednju školu u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju.

Na prvu godinu Škola će upisati 190 studenata o trošku budžeta i 80 studenata koji plaćaju školarinu na sledeće studijske programe:

Studijski program Broj studenata
koji se finansiraju iz budžeta koji plaćaju školarinu
1. Drumski i gradski saobraćaj 70 20
2. Zaštita od požara i spasavanje 40 20
3. Bezbednost i zdravlje na radu 40 20
4. Mašinsko inženjerstvo Proizvodno inženjerstvo 40 20
Procesna tehnika i termotehnika

Dodatne informacije o upisu su date u Informatoru za buduće studente.

Prijemni ispit: Svi prijavljeni kandidati polažu ispit za proveru znanja (prijemni ispit) iz matematike. Prijemni ispit održava se u prostorijama Škole u terminima predviđenim konkursomUplatu naknade za polaganje prijemnog ispita kandidati vrše na tekući račun u iznosu od 4.000,00 dinara.

Priprema kandidata za polaganje prijemnog ispita iz matematike: VIŠSS organizuje posebnu nastavu za pripremanje prijemnog ispita iz matematike. Nastava se održava u prostorijama Škole i ista se organizuje u drugoj polovini maja i tokom juna u trajanju od 30 časova. Škola je pripremila zbirku zadataka za pripremnu nastavu iz matematike, koju možete preuzeti ovde. Detaljnije o pripremnoj nastavi možete videte ovde.

Školarina: Školarina za studente koji plaćaju školarinu iznosi 65.000 dinara (može u dve jednake rate) po godini studija.

 • Upis na specijalističke strukovne studije

Upis se vrši putem Konkursa. Na specijalističke studije Škola će upisati 20 studenata. Uslovi upisa su definisani konkursom. Svi studenti plaćaju školarinu koja iznosi 120.000,00 dinara (može u pet rata).

 • Upis na master strukovne studije

Upis se vrši putem Konkursa. Na master studije Škola će upisati 45 studenata na studijski program Inženjerstvo zašite životne sredine i zaštite na radu (modul M1 – Zaštita od požara i spasavanje i modul M2 – Bezbednost i zdravlje na radu.) i 25 studenata na studijski program Bezbednost saobraćaja i organizacija saobraćaja i transporta. Uslovi upisa su definisani konkursom. Svi studenti plaćaju školarinu koja iznosi 120.000,00 dinara (može u pet rata) po godini studija.

 • Ispitni rokovi

Za polaganje ispita predviđeno je šest ispitnih rokova i to: januarski, aprilski, junski, septembarski, oktobarski i oktobar 2.

 • Posebno o kvalitetu studija

Predavanja i vežbe izvode se u amfiteatrima, učionicama, računarskim učionicama, laboratorijama i radionicama Škole kao i u preduzećima i ustanovama sa kojima VIŠSS ima sporazume o obrazovnoj i stručnoj saradnji.

Vežbe i drugi oblici nastave u suštini imaju karakter praktične nastave u okviru kojih se rade laboratorijske vežbe, samostalni zadaci, projektni zadaci, demonstrira rad na mašinama i uređajima, obavljaju stručne posete preduzećima i dr.

Studije se izvode tako što se svi oblici nastave na predmetu integrišu, tako da se studentu omogućuje sistematsko i kontinualno savlađivanje sadržaja predmeta. U realizaciju nastave uključeni su savremena oprema i učila kako bi studenti imali očigledne prikaze pojava, procesa, naučnih činjenica i dostignuća prezentovanih na nastavi (računari, alati, instalacije, aparati i uređaji u laboratorijama i radionicama i dr.).

Prikaz uslova za teorijsku nastavu i praktičan rad

Za  održavanje  predavanja, vežbi  i ostalih oblika nastave  na raspolaganju su: amfiteatri, učionice, centar za računarstvo i informatiku, nastavni kabineti, laboratorije, centar za istraživanje i razvoj, radionice i dr.

Pogledajte još

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments