Prijavljivanje na obuku: “Studiraj u Srbiji- Internacionalizacija VŠU”

03/10/2019 10:24

Prijavljivanje na obuku: “Studiraj u Srbiji- Internacionalizacija VŠU”

Osnovni cilj ove inicijative jeste da se nastavnici Univerziteta u Novom Sadu osnaže u sprovođenju celokupnih studijskih programa na engleskom jeziku.

U okviru inicijative „Studiraj u Srbiji“, koju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Fondacijom Tempus sprovodi sa ciljem podrške procesu internacionalizacije obrazovnog sistema Republike Srbije i povećanja broja stranih studenata u Srbiji, na Univerzitetu u Novom Sadu će biti organizovana obuka nastavnika koja je usmerena na internacionalizaciju visokoškolskih ustanova.

Kako je jedan od prioriteta u ovoj oblasti sprovođenje što većeg broja studijskih programa i predmeta na stranim jezicima, prvenstveno engleskom, u cilju privlačenja stranih studenata i njihove integracije u akademsko okruženje Univerziteta u Novom Sadu, za naredni period predviđena je organizacija prilagođene obuke predavača koji žele da unaprede svoje jezičke kompetencije i metodološke pristupe u izvođenju nastave na engleskom jeziku i radu sa stranim studentima.

Osnovni cilj ove inicijative jeste da se nastavnici Univerziteta u Novom Sadu osnaže u sprovođenju celokupnih studijskih programa na engleskom jeziku. Takođe, ova obuka imaće i dodatnu vrednost. Naime, kako je Univerzitet u Novom Sadu nosilac Erazmus povelje za visoko obrazovanje, čije je zadržavanje preduslov za učešće u celokupnom Erazmus+ programu, te čiji principi propisuju standarde kvaliteta u sprovođenju međunarodnih aktivnosti, a prvenstveno razmena studenata i zaposlenih, verujemo da će ova obuka predstavljati važan korak ka intenzivnijem i uspešnijem učešću polaznika obuke kao pojedinaca, a time i samog Univerziteta, u Erazmus+ i drugim međunarodnim programima.

Dodatne informacije o obuci, kao i o načiny prijave i procesu selekcije dostupne su u tekstu Javnog poziva za prijavljivanje na obuku Studiraj u Srbiji –Internacionalizacija VŠU.

Rok za prijavu je četvrtak, 10. oktobar 2019. godine, u 15.00 časova.

Dokumenta potrebna za prijavu kandidata, kriterijumi selekcije, način prijavljivanja i ciljevi obuke nalaze se u dokumentu: Javni poziv za prijavljivanje na obuku „Studiraj u Srbiji –Internacionalizacija VŠU“Obrazac za prijavu naći ćete OVDE.

03/10/2019 10:24

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments