Posle Kodeksa, usvojen i Pravilnik

07/04/2021 19:50

Posle Kodeksa, usvojen i Pravilnik

Filozofski fakultet u Novom Sadu peta je takva obrazovna institucija u Srbiji koja je usvojila Pravilnik o prevenciji i zaštiti od seksualnog uznemiravanja. Ovo je usledilo pošto je grupa studentkinja pokrenula inicijativu “Nećemo prećutati”.

Ovim dokumentom se bliže određuje pojam seksualnog uznemiravanja i ucenjivanja, koje su to mere koje će Fakultet sprovoditi u cilju prevencije, ali i zabrane takvog ponašanja. Definiše se i postupak zaštite lica, ako i kada dođe do narušavanja integriteta ličnosti, slobodno ispoljavanje rodne pripadnosti i seksualne orijentacije…

Ovaj pravilnik precizira koje su to neželjeni seksualni pozivi i komunikacija, šale i opaske… Objašnjeno je i da je seksualno ucenjivanje “svako ponašanje lica koje u nameri dobijanja usluge seksualne prirode uceni drugo lice”. Dokumentom je predviđeno i da se formira Komisije koja će sprovodi postupke u cilju sprečavanja i zaustavljanja seksualnog uznemiravanja. Takođe, predviđene su i kazne za lažno ili zlonamerno prijavljivanje.

pročitajte još i koja Aplikacija štiti žene od napasnika

Kako je navedeno, Fakultet daje rok, do godinu dana, za prijavu izvršenja zabranjenog ponašanja, ako je počinilac zaposleni na fakultetu, a četiri meseca, ako se radi o studentu. Ali, upravo ovaj član Pravilnika je izazvao manje polemike, jer pojedini smatraju da je vremenski rok za prijavu kratak.

Inače, još 02. marta studentkinje inicijative “Nećemo prećutati” su se sastale sa pokrajinskim sekretarom za visoko obrazovanje Zoranom Miloševićem. Još tada je rečeno da je usvajanje takvog pravilnika stvar javnog interesa, kao i da će resorni sekretarijat dati preporuku Univerzitetu da je podrži.

Inače Univerzitet je 2019. godine usvojio usvojio Kodeks o akademskom integritetu kojim su utvrđeni standardi akademske čestitosti. Međutim, upućeni tvrde da usvajanje Kodeksa i Pravilnika nije dovoljno, već da se oni moraju i primenjivati, ali se mora raditi i na edukaciji studenata.

Definicija

Kako je preneo Autonomni ženski centar, definicija nasilja prema ženama prema Ujedinjenim nacijama je  ispoljavanje istorijski nejednakih odnosa društvene moći između muškaraca i žena koji su doveli do diskriminacije i dominacije nad ženama od strane muškaraca i do sprečavanja potpunog napretka žena. Nasilje prema ženama je jedan od osnovnih društvenih mehanizama kojima se žene prisiljavaju da budu u podređenoj poziciji u odnosu na muškarce.

A na sajtu ove organizacije navedeno je i jasno definisano šta podrazumeva nasilje u partnerskim odnosima, u porodici kao i šta je seksualno nasilje. Takođe, navodi se i kako da se osoba koja je pretrpela nasilje može da uradi za sebe.

AŽC iznosi i nekoliko istina o silovanju:

 1. žena nije kriva
 2. žene ne žele silovanje i ne izazivaju silovanje
 3. sramota silovanja je nasilnikova sramota
 4. činjenica da to niste hteli je suprotstavljanje silovanju
 5. silovanje nije posledica impulsa niti nekontrolisanih nagona, nego je unapred isplanirani čin nasilja
 6. žene najčešće poznaju nasilnike (u 80% slučajeva)
 7. silovatelji su obični muškarci svih društvenih slojeva, obrazovanja, nacionalnosti, rase, invaliditeta
 8. istraživanja su pokazala da silovanje nije proizvod mentalnog poremećaja
 9. društvo svojim predrasudama održava seksualno nasilje
 10. žene još uvek nemaju adekvatnu podršku u većini institucija
 11. silovanje je zločin

Seksualno nasilje prijaviti:

Policiji na broj 192 ili na 011/2682-522 – Institut za sudsku medicinu – pregled, potvrda o telesnim povredama

 

07/04/2021 19:50

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments