Beograd: Raspored upisa kandidata na Pravnom fakultetu

04/07/2016 16:19

Beograd: Raspored upisa kandidata na Pravnom fakultetu

Nakon objavljivanja konačne rang liste, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu objavio je i raspored upisa kandidata na studijske programe osnovnih studija.

Raspored upisa

 • kandidati od rednog broja 1 do rednog broja 300 na konačnoj rang listi upisuju se 4. jula od 8 do 13 časova
 • kandidati od rednog broja 301 do rednog broja 600 na konačnoj rang listi upisuju se 5. jula od 8 do 13 časova
 • kandidati od rednog broja 601 do rednog broja 900 na konačnoj rang listi upisuju se 6. jula od 8 do 13 časova
 • kandidati od rednog broja 901 do rednog broja 1.450 na konačnoj rang listi upisuju se 7, jula od 8 do 15 časova

Svi kandidati sa konačne rang liste moraju se strogo pridržavati rasporeda upisa, jer ukoliko se kandidat ne upiše u predviđenom roku smatraće se da je odustao od upisa i na njegovo mesto će biti upisan sledeći kandidat sa rang liste.

Međutim, ukoliko kandidat ima objektivan razlog za odstustvo sa upisa (smrtni slučaj i slično), kandidat mora o tome da obavesti šefa odseka za nastavu i studentska pitanja (telegramom ili faksom na broj 3221-299 ili 3027-699).

Ukoliko bude nepopunjenih, odnosno slobodnih mesta za upis nakon rasporeda kandidata prema konačnoj rang listi, prozivka i upis na preostala mesta biće održani u petak, 8. jula sa početkom u 10 časova, u amfiteatru “Radomir Lukić”.

Dokumenta za upis

Kandidati koji su stekli pravo na upis u prvu godinu osnovnih studija, na upis moraju poneti određena dokumenta.

Studenti koji su upisani na budžet

 • prvi primerak priznanice o izvršenoj uplati u iznosu od 5.000 dinara, na ime naknade troškove upisa, na žiro račun Pravnog fakulteta: 840-1439666-55 (poziv na broj 32)
  (uz dokaz o uplati studenti koji se finansiraju iz budžeta indeks i obrasce preuzimaju u amfiteatru II “Slobodan Jovanović”)
 • overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid: svedočanstva od I do IV razreda, matursko svedočanstvo, izvod iz matične knjige rođenih
 • prvi primerak priznanice o izvršenoj uplati 100 dinara za Karijer centar Univerziteta u Beogradu na žiro račun Pravnog fakulteta: 840-1439666-55 (poziv na broj 30)
 • popunjen prijavni list (obrazac ŠV-20) za školsku 2016/2017. godinu – u gornjem desnom uglu nalepiti jednu fotografiju veličine 35 x 45 mm
 • indeks sa popunjenom prvom stranom (štampana slova) i fotografijom veličine 35 x 45 mm (zaštitnu foliju ne lepiti preko fotografije!)
 • jedna fotografija za izradu čip kartice za evidenciju prisustva na nastavi

Studenti sa samofinansirajućim statusom

 • overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid: svedočanstva od I do IV razreda, matursko svedočanstvo, izvod iz matične knjige rođenih
 • popunjen prijavni list (obrazac ŠV-20 – može se kupiti i u knjižari Fakulteta) za školsku 2016/2017. godinu – u gornjem desnom uglu nalepiti jednu fotografiju veličine 35 x 45 mm
 • indeks sa popunjenom prvom stranom (štampana slova) i fotografijom veličine 35 x 45 mm (zaštitnu foliju ne lepiti preko fotografije!)
 • jedna fotografija za izradu čip kartice za evidenciju prisustva na nastavi
  prvo primerak priznanice o izvršenoj uplati 1.350 dinara za čip karticu, na žiro račun Pravnog fakulteta: 840-143966-55 (poziv na broj 26)
 • prvi primerak priznanice o izvršenoj uplati 100 dinara za Karijer centar Univerziteta u Beogradu na žiro račun Pravnog fakulteta: 840-1439666-55 (poziv na broj 30)
 • prvi primerak priznanice o uplati školarine u iznosu od 95.000 dinara na žiro račun fakulteta: 840-143966-55 (poziv na broj 30)

Školarina se može platiti odjednom ili u više rata:

 • ukupan iznos ili 48.0000 dinara pri upisu
 • II rata u iznosu od 11.750 dinara do 10. oktobra 2016. godine
 • III rata u iznosu od 11.750 dinara do 10. novembra 2016. godine
 • IV rata u iznosu od 11.750 dinra do 10. decembra 2016. godine
 • V rata u iznosu od 11.750 dinara do 10. januara 2017. godine

Kandidati sa liste afirmativne mere

Upis kandidata koji su u skladu sa odlukom vlade Republike Srbije i stručnim uputstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja konkurisali u okviru afirmativne mere programa za upis studenata sa invaliditetom i programa pripadnika romske nacionalne manjine obaviće se 4. jula do 8 časova.

04/07/2016 16:19

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments