Upis na fakultete u Kragujevcu 2018/2019

Danas se u sastavu Univerziteta u Kragujevcu nalazi 12 fakulteta koji su smešteni u Kragujevcu, Čačku, Kraljevu, Užicu, Jagodini i Vrnjačkoj Banji. Realizuje se preko 60 programa osnovnih studija, a studenti imaju mogućnost da steknu visoka naučna i stručna zvanja iz širokog spektra nauka.

Termini upisa na fakultete i visoke škole u Kragujevcu

Prijava kandidata za polaganje prijemnog ispita počinje 24. juna i traje do 26. juna. Samo polaganje prijemnog ispita počinje 29. juna i traje do 2. jula. Nakon prijemnog ispita, sledi predaja dokumenata i upis na fakultete i visoke škole koji na svim fakultetima mora biti završen do 17. jula.

Dokumenta za upis na fakultete i visoke škole u Kragujevcu:

  • Svedočanstva iz srednje škole za sva 4 razreda
  • Original diplome o položenom maturskom ispitu
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Dva ŠV-20 obrasca
  • Indeks
  • Dve fotografije – 4,5 cm x 3,5 cm
  • Dokaz o uplati školarine (za one koji upisuju studije na samofinansiranju)

Spisak fakulteta i visokih škola u Kragujevcu

Fakulteti Univerziteta u Kragujevcu

Visoke škole u Kragujevcu