Matematički fakultet – Beograd

matematicki fakultet beogradAdresa: Studentski trg 16, Beograd
Telefon: 011/202-78-01
Website: www.matf.bg.ac.rs
Email: matf@matf.bg.ac.ra

Matematički fakultet – Osnivanjem Liceja 1838. godine, počinje i nastava matematike u Srbiji, koja se razvijala uporedo sa ostalim prirodnim naukama. Matematički fakultet je državna visokoškolska ustanova koja kao samostalna ustanova postoji od 1995. godine. Proteklih godina nastavni plan i program fakulteta se intenzivno menjao, sa ciljem efikasnijih i aktuelnijih studijskih programa, usklađenih sa savremenim trendovima u visokom obrazovanju. Nastava se realizuje na nivoima osnovnih, master i doktorskih studija.

SMEROVI - MATEMATIČKI FAKULTET

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Matematika
 • Informatika
 • Astronomija i astrofizika

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Matematika (200 mesta)
 • Informatika (70 mesta)
 • Astronomija i astrofizika (15 mesta)

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine)

 • Matematika (30 mesta)
 • Informatika (15 mesta)
 • Astronomija i astrofizika (14 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - MATEMATIČKI FAKULTET

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju.

Kandidat koji konkuriše za upis polaže prijemni ispit iz matematike.

🎓KONKURS ZA UPIS 2018/2019

 • Školarina za samofinansirajuće studente za programe Matematika i  Astronomija i astrofizika iznosi 135.000 dinara
 • Školarina za samofinansirajuće studente za programe Informatika iznosi 141.000 dinara
 • Školarina za strane državljane iznosi 3.500 evra.

TESTOVI ZA PRIJEMNI - MATEMATIČKI FAKULTET

Kako bi lakše spremili prijemni ispit za upis na Matematički fakultet u Beogradu spremili smo vam primere testova za prijemni.

 1. Test iz matematike 1 – 2008. godina
 2. Test iz matematike 2 – 2008. godina
 3. Test iz matematike 3 – 2009. godina
 4. Test iz matematike 4 – 2010. godina online test
 5. Test iz matematike 5 – 2012. godina online test
 6. Test iz matematike 6 – 2015. godina online test
 7. Test iz matematike 7 – 2016. godina online test

BROJ MESTA - MATEMATIČKI FAKULTET

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Matematika
205
45
250
Informatika
105
55
160
Astronomija i atstrofizika
20
5 25
UKUPNO 330 105 435

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA - MATEMATIČKI FAKULTET

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.