Priprema za visokoškolsku nastavu informatike (CS0)

28/08/2019 12:36

Priprema za visokoškolsku nastavu informatike (CS0)

Nastava traje 16 školskih časova, raspoređenih u 4 dana, i izvode je predavači sa višegodišnjim iskustvom predavanja na fakultetu.

Departman za matematiku i informatiku organizuje nastavu predviđenu za studente I godine matematike i informatike Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, a cilj je lakše praćenje nastave računarstva na ovom Departmanu. Ovaj vid nastave je poznat i po alternativnom nazivu Computer Science 0 (CS0).

Časovi su besplatni za studente Prirodno-matematičkog fakulteta a održavaju se u zgradi Departmana za matematiku i informatiku (Trg Dositeja Obradovića 4) u sali 64 na trećem spratu.

Nastava će se održavati u sledećim terminima:

utorak 17. septembar 2019. od 10 do 14 časova
sreda 18. septembar 2019. od 10 do 14 časova
četvrtak 19. septembar 2019. od 10 do 14 časova
petak 20. septembar 2019. od 10 do 14 časova

Da bi se stiglo do sale 64, potrebno je nakon ulaska u hol Departmana poći gore stepenicama koje su odmah desno, popeti se na treći sprat i otići levo skoro skroz do kraja hodnika. Sale su označene brojevima iznad vrata.

Predviđene teme:

Osnovni pojmovi u programiranju
Jednostruka i višestruka grananja
Određena iteracija
Neodređena iteracija sa uslovom na početku
Neodređena iteracija sa uslovom na kraju
Poređenje iteracija
Naprednije kombinovanje naredbi

28/08/2019 12:36

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments