Građevinsko-arhitektonski fakultet u Nišu – upisivanje kandidata

10/07/2015 12:55

Građevinsko-arhitektonski fakultet u Nišu – upisivanje kandidata

Građevinsko-arhitektonski fakultet u Nišu počeo je sa upisom studenata na prvu godinu osnovih studija na smerove Arhitektura i Građevinarstvo.

Kandidati koji su na prijemnom ispitu na bilo kom fakultetu u Srbiji polagali matematiku, a nisu upisali ni jedan fakultet, mogu konkurisati za upis na Građevinsko-arhitektonski u Nišu. Na ovaj način popuniće se sva mesta na fakultetu koja su raspisana prema konkursu.

Raspored upisa na osnovne studije nalazi se ovde.

Konačne rang liste

Konačna rang lista za studijski program Arhitektura nalazi se ovde.

Konačna rang lista za studijski program Građevinarstvo nalazi se ovde.

Prijavljivanje kandidata koji su prijemni ispit u prvom ispitnom roku radili na drugim fakultetima održava se 14. i 15. jula od 10 do 12 časova na Građevinarsko-arhitektonskom fakultetu.

Prilikom prijavljivanja kandidati moraju doneti sledeća dokumenta:

  • potvrda/dokaz o položenom prijemnom ispitu iz matematike sa ukupnim brojem osvojenih bodova
  • prijava za Konkurs – popunjena štampanim slovima (dabavlja se na Fakultetu u knjižari)
  • izvod iz matične knjige rođenih
  • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole
  • diploma o položenom završnom/maturskom ispitu
  • dokaz o uplati naknade troškova

Prilikom prijavljivanja potrebno je doneti originalna dokumenta.

Naknada troškova je za sve kandidate 1.000 dinara.

Uplata na žiro-račun Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu: 840-1746666-70

Rang lista ovih kandidata objavljuje se 15. jula do 14 časova.

Upis kandidata koji su se za upis prijavili naknadno održava se 16. jula od 10 do 12 časova.

10/07/2015 12:55

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments