Back to homepage

Studije u Urugvaju

urugvaj univerziteti

Urugvajski sistem obrazovanja obezbeđuje Slobodan pristup obrazovanju svim građanima.

Struktura Nacionalnog Sistema Obrazovanja

Urugvajski sistem obrazovanja je organizovan po nivoima, modulima i ciklusima:

Predškolsko obrazovanje: obuhvata decu između tri i pet godina, obavezno je za decu koja imaju 5 godina.

Osnovnoškolsko obrazovanje (vreme trajanja: šest godina): obuhvata učenike između šest i četrnaest godina, koja se raspoređuju po modulima: zajedničko obrazovanje, specijalna edukacija (za decu sa posebnim potrebama) i obrazovanje u ruralnim sredinama. Osnovnoškolsko obrazovanje je obavezno i besplatno.

Srednjoškolsko obrazovanje:

 • Prvi ciklus (vreme trajanja: tri godine) – obavezan je, obuhvata učenike koji su završili osnovnu školu, program je isti za sve i ne zavisi od kasnijeg usmerenja.
 • Drugi ciklus (vreme trajanja: tri godine) – podrazumeva:
  • Raznovrsno srednjoškolsko obrazovanje: deli se na tri oblasti, biološku, humanističku (podrazumeva društvene nauke) i naučnu, koje se dalje dele na šest dodatnih smerova i predstavlja uslov za upis na fakultet (studije trećeg stepena)
  • Stručno obrazovanje: podrazumeva različite module čije je vreme trajanja od jedne do sedam godina. Deli se na četiri sektora, a to su: agrarni, industrijski, umetničko-zanatski i ugostiteljski.
  • Stručno-profesionalno obrazovanje: putem naprednih kurseva omogućava upis na studije višeg stepena.

Visokoškolsko obrazovanje (obrazovanje trećeg stepena):

ŽELIŠ DA STUDIRAŠ U INOSTRANSTVU?

Ukoliko ste se odlučili da studije nastavite u inostranstvu, za to postoji posebna procedura, a naš stručni tim će biti uz vas tokom celog procesa. Pomažemo vam u pripremi dokumentacije, posredujemo prilikom upisa, pomažemo u odabiru fakulteta.

DETALJNIJE

POMOĆ PRI IZBORU FAKULTETA ILI VISOKE ŠKOLE

Ne znate šta da upišete ili želite da se prebacite na drugi fakultet? Portal Edukacija, pomaže vam pri izboru fakulteta kroz test profesionalne orijentacije. Takođe, posredujemo prilikom prebacivanja sa jednog na drugi fakultet ili visoku školu.

DETALJNIJE

OSTVARI POPUST NA ŠKOLARINU I DO 20%!

Ostvarite popust na školarinu prilikom upisa privatnog fakulteta ili visoke škole i uštedite i do 20%. Sačuvajte vreme i novac, a brigu o upisu prepustite nama. Ustanove sa kojima sarađujemo su najbolje privatne obrazovne ustanove u zemlji!

DETALJNIJE

Upis na fakultete u Urugvaju - Univerziteti

Republički Univerzitet

Predstavlja najstariji i najveći univerzitet u zemlji, osnovan je 1833.

Prijemni ispit

Premda omogućava besplatno školovanje, na nekim fakultetima ovog Univerziteta je neophodno polaganje prijemnog ispita, zbog postojanja upisne kvote. Osim toga, neki smerovi ne mogu da se upišu bez završene odgovarajuće srednje škole; na primer, da biste upisali Medicinski fakultet, neophodno je da imate završenu srednju školu iz oblasti biologije, medicinski smer. Ukoliko niste završili srednju školu u Urugvaju, možete da se raspitate u Savetu za srednjoškolsko obrazovanje (Consejo de Educación Secundaria (CES)) o razlici predmeta i nostrifikaciji diplome.

Kontakt Saveta za srednjoškolsko obrazovanje, Odsek za nostrifikaciju

Adresa: Juncal 1397 – C.P.: 11.100, Montevideo, Uruguay
Telefon: (598) 2916 2225 – 2917 0945
Formular za kontakt putem interneta

S druge strane, uslovi za upis su različiti u zavisnisti od ustanove i smera. Na primer, da biste se upisali u Univerzitetsku muzičku školu, treba da pokažete muzička znanja putem različitih provera, uspostavljenih od strane Komisionog odbora ove škole. Isto tako, kako biste nastavili svoje obrazovanje na Visokoj školi za fizičko vaspitanje treba da polažete prijemni ispit koji sadrži teorijski i praktični deo. Zbog toga vam predlažemo da se raspitate direktno u ustanovi u kojoj želite da se školujete koji su uslovi upisa. Spisak akademskih službi i načina kontakta sa njima možete videti ovde, na univerzitetskom portalu.

Upis i nostrifikacija diplome

Kako bi strani student mogao da se upiše na neki od programa koje nudi Republički Univerzitet mora da ima nostrifikovanu srednjoškolsku diplomu i da ispunjava jedan od sedećih uslova:

 • Da je Urugvajac/Urugvajka ili da je bio/bila u situaciji da mora da bude van zemlje iz političkih razloga do uspostavljanja demokratije.
 • Da je morao/la da prekine svoje školovanje u zemlji porekla iz razloga političkog, ideološkog, verskog ili rasnog progona.
 • Ukoliko može da se pozove na Zakon o nostrifikaciji zvanja i diploma (član 2, stav 2) u kom se ističe: ,,mogu da studiraju na Republičkom Univerzitetu bez obaveze nostrifikacije diplomatski funkcioneri i konzuli prijavljeni u Republici, funkcioneri stranih država koji u Republici obavljaju misiju ili službu priznatu od strane relevantnih vlasti, funkcioneri međunarodnih organa čiji je Republika deo ili ga prihvata i priznaje i supružnici, deca ili treća lica koja zavise od ovih osoba”.
 • Da ima prijavljen boravak u Urugvaju na period koji nije kraći od tri godine.
 • Da je razlog njegovog/njenog preseljenje u Urugvaj poreklo porodice.

Centralni upravni odbor Univerziteta zadržava pravo da, u izuzetnim slučajevima, putem glasanja donese odluku o upisu studenata koji ne ispunjavaju navedene uslove.

U slučaju da ispunjavate jedan od navedenih uslova, možete da se upišete na Univerzitet. Pored toga, neki studijski programi zahtevaju završene određene srednje škole. Ukoliko niste završili srednju školu u Urugvaju, trebalo bi da kontaktirate Odbor za srednjoškolsko obrazovanjeiji je kontakt naveden.

Osim toga, Republički Univerzitet sarađuje sa različitim programima studentske mobilnosti, među kojima se istiu:

U okviru sekcije Programi studentske mobilnosti možete da pronađete informacije o različitim programima. kontakt Generalne direkcije za odnose i saradnju je sledeći:

Av. 18 de Julio 1968 – 2° Piso, Montevideo, Uruguay
Tel.: (598) 2401 8854 / 2408 4821
Fax: (598) 2400 6471
Elektornska pošta: [email protected]

Aplikanti treba da prilože identifikacioni dokument, tražene prateće dokumente kao i dokaz da poznaju španski jezik u meri u kojoj je potrebno kako bi mogli da prisustvuju predavanjima.

Jezik

Kursevi španskog jezika za strance održavaju se na Fakultetu za humanističke i obrazovne nauke u okviru Centra za strane jezike Instituta za lingvistiku.

U ponudi su intenzivni kursevi tokom leta. Oranizovani su u četiri nivoa, svaki traje 60 časova. Grupe se sastoje od najviše 15 polaznika. Takođe, kursevi se organizuju i u drugim periodima tokom godine, na zahtev i u dogovoru sa grupom. Konsultacije su dostupne putem sledećeg mejla [email protected].

Kursevi su usredsređeni na komunikaciju: organizuju se u skladu sa temema koje su od interesa za polaznike, kao i sa kulturnim dešavanjima. Deo kurseva su i gostujuća predavanja i konferencije stručnjaka.

Dodatne aktivnosti koje uključuju kursevi jezika su obilasci sa vodičem, posete muzejima, konferencije i rekreativne aktivnosti. Vikendi su slobodni za izlaske i šetnje.

Pored toga, u ponudi su kursevi za obuku profesora, namenjeni osobama koje poseduju viši nivo znanja jezika i koje rade kao profesori španskog jezika ili su završile studije i planiraju time da se bave. Uglavnom su u ponudi kursevi CURSO DE ACTUALIZACIÓN PARA PROFESORES DE ELE y CURSO DE LITERATURA.

Studijski programi

Republički Univerzitet je glavna ustanova za visoko obrazovanje i istraživanje u Urugvaju. Takođe, realizuje mnogobrojne aktivnosti koncentrisane na praktičnu i socijalno korisnu primenu znanja i širenje kulture. Ovaj Univerzitet je javni, nezavistan i njim zajednički upravljaju predavači, studenti i diplomci.

Akademska ponuda je podeljena na diplomske (osnovne akademske) i postdiplomske (specijalističke, master, doktorske) studije. Takođe, pri izboru fakulteta i programa treba obratiti pažnju gde se željena ustanova nalazi, s obzirom da osim u Montevideu, departmani postoje i u unutrašnjosti zemlje, kao i da jedan studijski program može da bude pod okriljem više fakulteta.

Program obrazovne podrške organizuje radionice i aktivnosti kako bi se mladima približio način studiranja. Osim toga, ukoliko imate nedoumice, možete da se obratite kontaktima studentskih službi željenog fakulteta.

Isturena odeljenja viskokoškolskih ustanova u unutrašnjosti zemlje:

DIPLOMSKE STUDIJE (OSNOVNE AKADEMSKE) traju do osam godina i obuhvataju sledeće oblasti, fakultete i studijske programe:

Agrarne nauke

Agronomski fakultet

 • Prehrambeno inženjerstvo (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine se održavaju u Montevideu, dok je prvu godinu moguće pohađati na isturenom odeljenju Fakulteta u Univerzitetskom centru Salto 
 • Šumarsko inženjerstvo (detaljnije o dužini trajanja, prijavi, lokaciji i smeštaju možete pročitati ovde) – predavanja za sve godine se održavaju na isturenom odeljenju Fakulteta u Univerzitetskom centru Takuarembo
 • Agronomsko inženjerstvo (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine se održavaju u Montevideu, kao i na isturenim odeljenjima Fakulteta u Univerzitetskim centrima Salto (prve tri godine)  i Pajsandu (četvrta i peta godina – praksa)
 • Pejzažna arhitektura (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine se održavaju na isturenom odeljenju Fakulteta u Univerzitetskom centru Istočna Regija
 • Agro-energetika (detaljnije o dužini trajanja, programu i lokaciji možete pročitati ovde)
 • Tehnologija obrade mesa (detaljnije o dužini trajanja, prijavi, lokaciji i smeštaju možete pročitati ovde) – predavanja za sve godine se odžavaju na isturenom odeljenju Fakulteta u Univerzitetskom centru Takuarembo
 • Tehnologija obrade drveta (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine se održavaju na isturenom odeljenju Fakulteta u Univerzitetskom centru Rivera
 • Rudarska tehnologija (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine se održavaju na isturenom odeljenju Fakulteta u Univerzitetskom centru Istočna Regija

Veterinarski fakultet

 • Veterina (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine se održavaju u Montevideu, kao i na isturenim odeljenjima Fakulteta u Univerzitetskim centrima Salto (prve tri godine) i Pajsandu (četvrta i peta godina – praksa)
 • Prehrambeno inženjerstvo (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine se održavaju u Montevideu, dok je prvu godinu moguće pohađati na isturenom odeljenju Fakulteta u Univerzitetskom centru Salto
 • Tehnologija obrade mesa (detaljnije o dužini trajanja, prijavi, lokaciji i smeštaju možete pročitati ovde) – predavanja za sve godine se odžavaju na isturenom odeljenju Fakulteta u Univerzitetskom centru Takuarembo

Umetnost

Nacionalni institiut lepih umetnosti

 • Studije za razvoj umetničke misli (detaljnije o dužini trajanja i lokaciji možete pročitati ovde) – predavanja se održavaju na isturenom odeljenju Instituta u Univerzitetskom centru Rivera
 • Studije umetnosti (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde). Smerovi:
  • Crtanje i slikanje
  • Fotografija
  • Vajarstvo
  • Grafički dizajn
  • Keramika
  • Likovna umetnost
  • Digitalna umetnost
  • Dizajn vizuelnih komunikacija (potrebnu dokumentaciju, uslove i datume upisa  možete pogledati ovde, a studijski program ovde)
  • Jezici i audiovizuelni mediji (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine se održavaju na isturenom odeljenju Instituta u Univerzitetskom centru Istočna Regija
  • Dizajn i umetničko stvaranje (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde) – predavanja za sve godine se održavaju na isturenom odeljenju Instituta u Univerzitetskom Centru Istočna Regija
  • Likovna umetnost – niži nivo (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine se održavaju na isturenom odeljenju Instituta u Univerzitetskom Centru Istočna Regija
  • Fotografija i tehnologija fotografske obrade (lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine se održavaju na isturenom odeljenju Instituta u Univerzitetskom centru Pajsandu

Univerzitetska muzička škola

 • Uvod u muzičku umetnost (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde)
 • Muzičko izvođenje (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde). Smerovi:
  • Instrumenti – predavanja za sve godine se održavaju na isturenom odeljenju Instituta u Univerzitetskom Centru Salto
  • Pevanje
 • Muzička umetnost (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde). Smerovi:
  • Komponovanje
  • Horsko dirigovanje – predavanja za sve godine se održavaju na isturenom odeljenju Instituta u Univerzitetskom Centru Salto
  • Orkestarsko dirigovanje
  • Muzikologija

Nauka i tehnologija

Arhitektonski fakultet

 • Arhitektura (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, način prijave prijemnog ispita ovde, a studijski program ovde)  – predavanja za sve godine se održavaju u Montevideu, dok je prve tri godine moguće pohađati na isturenom odeljenju u Univerziteskom centru Salto
 • Pejzažna arhitektura (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine se održavaju na isturenom odeljenju Fakulteta u Univerzitetskom centru Istočna Regija
 • Dizajn vizuelnih komunikacija (potrebnu dokumentaciju, uslove i datume upisa  možete pogledati ovde, a studijski program ovde)
 • Integrisani dizajn (potrebnu dokumentaciju, uslove i datume upisa  možete pogledati ovde, a studijski program ovde)  – predavanja za sve godine se održavaju na isturenom odeljenju Fakulteta u Univerzitetskom centru Salto
 • Industrijski dizajn (potrebnu dokumentaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, lokaciju i dužinu trajanja ovde, a studijski program ovde)
  • Dizajn tekstila
  • Dizajn industrijskih proizvoda

Fakuktet prirodnih nauka

 • Biologija čoveka (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine se održavaju u Montevideu, kao i na isturenim odeljenjima Fakulteta u Univerzitetskim centrima Salto, Rivera, Pajsandu i Takuarembo
 • Biohemija (potrebnu dokumentaciju, uslove i datume upisa  možete pogledati ovde, a studijski program ovde). Smerovi:
  • Biohemija i srodne discipline
  • Dijagnostika u laboratoriji za zdravlje ljudi, životinja i biljaka
  • Biotehnologija – redizajn bioloških sistema i živih organizama za kreaciju i modifikaciju proizvoda i procesa za specijalne potrebe
  • Biohemijska, mikrobiološka i prehrambena industrija
 • Biologija (potrebnu dokumentaciju, uslove i datume upisa  možete pogledati ovde, a studijski program ovde) Smerovi:

 • Biofizika
 • Citologija
 • Molekularna biologija
 • Biomatematika
 • Botanika
 • Ekologija

 • Etologija
 • Genetika
 • Limnologija
 • Mikrobiologija
 • Neurologija
 • Okeanografija

 • Zoologija – Entomologija
 • Zoologija – Beskičmenjaci
 • Zoologija – Kičmenjaci
 • Fiziologija i ishrana
 • Biotehnologija
 • Paleontologija

 • Atmosferske nauke (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde)
 • Fizika (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde)
 • Astronomija (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde)
 • Medicinska fizika  (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde)
 • Geografija (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde). Smerovi:
  • Geografija životne sredine
  • Socio-ekonomska geografija
  • Tehnike teritorijalne analize/Geomatika
 • Geologija (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde)
 • Upravljanje zaštitom životne sredine  (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine se održavaju na isturenom odeljenju Fakulteta u Univerzitetskom centru Istočna Regija
 • Matematika (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde)
 • Prirodni resursi (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine se održavaju na isturenom odeljenju Fakulteta Univerzitetskom centru Rivera
 • Upravljanje prirodnim resursima i održivi razvoj (potrebnu dokumentaciju, lokaciju i uslove upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine se održavaju na isturenom odeljenju Fakulteta Univerzitetskom centru Rivera
 • Kartografija (potrebnu dokumentaciju, lokaciju i uslove upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde)
 • Rudarska tehnologija (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program i potrebne kontakte ovde) – predavanja za sve godine se održavaju na isturenom odeljenju Fakulteta u Univerzitetskom centru Istočna Regija

Fakultet inženjerskih nauka

 • Atmosferske nauke (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde)
 • Kartografija (potrebnu dokumentaciju, lokaciju i uslove upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde)
 • Rudarska tehnologija (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program i potrebne kontakte ovde) – predavanja za sve godine se održavaju na isturenom odeljenju Fakulteta u Univerzitetskom centru Istočna Regija
 • Geodezija (potrebnu dokumentaciju, lokaciju i uslove upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde)
 • Građevinarstvo (potrebnu dokumentaciju, lokaciju i uslove upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde)
 • Prehrambeno inženjerstvo (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine se održavaju u Montevideu, dok je prvu godinu moguće pohađati na isturenom odeljenju Fakulteta u Univerzitetskom centru Salto
 • Inženjerstvo industrijske proizvodnje (potrebnu dokumentaciju, lokaciju i uslove upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde)
 • Elektrotehnika (potrebnu dokumentaciju, lokaciju i uslove upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde)
 • Kompjutersko inženjerstvo (potrebnu dokumentaciju, lokaciju i uslove upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde)
 • Šumarsko inženjerstvo (detaljnije o dužini trajanja, prijavi, lokaciji i smeštaju možete pročitati ovde)  – predavanja za sve godine se održavaju na isturenom odeljenju Fakulteta u Univerzitetskom centru Takuarembo
 • Mašinska industrija (potrebnu dokumentaciju, lokaciju i uslove upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde)
 • Pomorsko inženjerstvo/brodogradnja (potrebnu dokumentaciju, lokaciju i uslove upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde)
 • Hemijsko inženjerstvo (potrebnu dokumentaciju, lokaciju i uslove upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine se održavaju u Montevideu, kao i na isturenom odeljenju Fakulteta u Univerzitetskom centru Salto
 • Primenjena hidrologija (potrebnu dokumentaciju, lokaciju i uslove upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine se održavaju na isturenom odeljenju Fakulteta u Univerzitetskom centru Salto
 • Računarstvo  (potrebnu dokumentaciju, lokaciju i uslove upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde)
 • Biološko inženjerstvo (potrebnu dokumentaciju, lokaciju i uslove upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine se održavaju na isturenim odeljenjima Fakulteta u Univerzitetskim centrima Salto i Pajsandu
 • Agro-energetika (detaljnije o dužini trajanja, programu i lokaciji možete pročitati ovde)
 • Tehnologija obrade mesa (detaljnije o dužini trajanja, prijavi, lokaciji i smeštaju možete pročitati ovde) – predavanja za sve godine se odžavaju na isturenom odeljenju Fakulteta u Univerzitetskom centru Takuarembo
 • Tehnologija obrade drveta (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine se održavaju na isturenom odeljenju Fakulteta u Univerzitetskom centru Rivera
 • Informatičke tehnologije (potrebnu dokumentaciju, lokaciju i uslove upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine se održavaju u Montevideu, kao i na isturenim odeljenjima Fakulteta u Univerzitetskim centrima Istočna Regija i Pajsandu
 • Telekomunikacije (potrebnu dokumentaciju, lokaciju i uslove upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine se održavaju na isturenom odeljenju Fakulteta u Univerzitetskom centru Istočna Regija
 • Mašinske tehnologije (potrebnu dokumentaciju, lokaciju i uslove upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine se održavaju u Montevideu, kao i na isturenom odeljenju Fakulteta u Univerzitetskom centru Pajsandu

Hemijski fakultet

 • Hemija
  • Niži nivo (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde)
  • Srednji nivo (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a formular za prijavu ovde) – predavanja za sve godine održavaju se u Montevideu, kao i na isturenom odeljenju Fakulteta u Univerzitetskom centru Salto
  • Viši nivo (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine održavaju se u Montevideu i na isturenom odeljenju Fakulteta u Univerzitetskom centru Pajsandu, dok je prvu godinu moguće pohađati u Univerzitetskom centru Salto
 • Farmacija
  • Niži nivo (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde)
  • Viši nivo (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine održavaju se u Montevideu, dok je prvu godinu moguće pohađati na isturenom odeljenju Fakulteta u Univerzitetskom centru Salto
 • Klinička biohemija (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine održavaju se u Montevideu, dok je prvu godinu moguće pohađati na isturenom odeljenju Fakulteta u Univerzitetskom centru Salto
 • Prehrambeno inženjerstvo (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine održavaju se u Montevideu, dok je prvu godinu moguće pohađati na isturenom odeljenju Fakulteta u Univerzitetskom centru Salto
 • Šumarsko inženjerstvo (detaljnije o dužini trajanja, prijavi, lokaciji i smeštaju možete pročitati ovde) – predavanja za sve godine se održavaju na isturenom odeljenju Fakulteta u Univerzitetskom centru Takuarembo
 • Hemijsko inženjerstvo (potrebnu dokumentaciju, lokaciju i uslove upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine se održavaju u Montevideu, kao i na isturenom isturenom odeljenju Fakulteta u Univerzitetskom centru Salto
 • Agro-energetika (detaljnije o dužini trajanja, programu i lokaciji možete pročitati ovde)
 • Hemijski tehnolog (potrebnu dokumentaciju, lokaciju i uslove upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine održavaju se u Montevideu, kao na isturenom odeljenju Fakulteta u Univerzitetskom centru Pajsandu
 • Tehnologija obrade mesa (detaljnije o dužini trajanja, prijavi, lokaciji i smeštaju možete pročitati ovde) – predavanja za sve godine se odžavaju na isturenom odeljenju Fakulteta u Univerzitetskom centru Takuarembo

Zdravstvo/Sport

Medicinski fakultet

 • Medicinske nauke
  • Niži nivo/tehničar: promocija zdravih stilova života i prevencija bolesti (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde)
  • Viši nivo/doktor opšte medicine (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) –  predavanja za sve godine održavaju se u Montevideu, dok je na isturenim odeljenjima Fakulteta u Univerzitetskim centrima Salto i Pajsandu moguće pohađati predavanja od pete do osme godine studija
 • Biologija čoveka (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine se održavaju u Montevideu, kao i na isturenim odeljenjima Fakulteta u Univerzitetskim centrima Salto, Rivera, Pajsandu i Takuarembo
 • Medicinska fizika  (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde)

Stomatološki fakultet

 • Asistent stomatologa (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine se održavaju u Montevideu, kao i na isturenom odeljenju Fakulteta u Univerzitetskom centru Salto
 • Stomatolog (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde)
 • Oralni higijeničar (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine se održavaju u Montevideu, kao i na isturenom odeljenju Fakulteta u Univerzitetskom centru Salto
 • Laboratorijski tehničar u stomatologiji (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde)
 • Biologija čoveka (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine se održavaju u Montevideu, kao i na isturenim odeljenjima Fakulteta u Univerzitetskim centrima Salto, Rivera, Pajsandu i Takuarembo

Viša nutricionistička škola

 • Niži nivo (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine se održavaju na isturenom odeljenju Škole u Univerziteskom centru Takuarembo
 • Viši nivo (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja se održavaju u Montevideu, dok je na isturenom odeljenju Škole u Univerzitetskom centru Pajsandu moguće obaviti praksu i stažiranje

Viša škola za babice

 • Akušerstvomeđudržavni plan, Urugvaj i Argentina: (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde) – predavanja se održavaju na argentinskom univerzitetu Entre Ríos i na isturenom odeljenju Škole u Univerzitetskom cenru Pajsandu
 • Akušerstvo (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde)

Visoka škola za medicinske tehnologije

 • Fizioterapija (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine se održavaju u Montevideu, kao i na isturenom odeljenju Škole u Univerzitetskom centru Pajsandu
 • Logopedija (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde,  a studijski program ovde)
 • Radiologija/medicinsko snimanje (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine se održavaju u Montevideu, kao i na isturenom odeljenju Škole u Univerzitetskom centru Pajsandu
 • Hirurgija (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine se održavaju u Montevideu, kao i na isturenom odeljenju Škole u Univerzitetskom centru Pajsandu
 • Klinički laborant (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine se održavaju u Montevideu, kao i na isturenom odeljenju Škole u Univerzitetskom centru Pajsandu
 • Pulmologija i kardiologija (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde,a studijski program ovde)
 • Klinička neurofiziologija (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde)
 • Oftalmologija (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde)
 • Psihomotorna aktivnost (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine se održavaju u Montevideu, kao i na isturenom odeljenju Škole u Univerzitetskom centru Pajsandu
 • Medicinska administracija i evaluacija zdravstvenog sektora/istraživanja (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde)
 • Radna terapija (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde)
 • Patologija (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine se održavaju u Montevideu, kao i na isturenom odeljenju Škole u Univerzitetskom centru Pajsandu
 • Medicinska kozmetologija (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde)
 • Hemoterapija (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine se održavaju u Montevideu, kao i na isturenom odeljenju Škole u Univerzitetskom centru Pajsandu
 • Pedikir (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine se održavaju u Montevideu, kao i na isturenom odeljenju Škole u Univerzitetskom centru Pajsandu
 • Nuklearna medicina/radioaktivni izotopi (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde)
 • Radioterapija (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde)
 • Medicina rada (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine se održavaju na isturenom odeljenju Škole u Univerzitetskom centru Pajsandu

Psihološki fakultet

 • Psihologija (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine se održavaju u Montevideu, a parcijalno na isturenim odeljenjima Fakuteta u Univerzitetskim centrima Salto i Pajsandu

Fakultet za zdravstvenu negu

 • Medicinska nega/strukovni medicinski tehničar
  • Niži nivo (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde)
  • Srednji nivo (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine održavaju se u Montevideu, kao i na isturenom odeljenju Fakulteta u Univerzitetskom centru Istočna Regija
  • Viši nivo (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde)  – predavanja za sve godine održavaju se u Montevideu, kao i na isturenom odeljenju Fakulteta u Univerzitetskom centru Istočna Regija

Institut za fizičko vaspitanje

 • Fizičko vaspitanje (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine se održavaju u Montevideu, kao i na isturenim odeljenjima Instituta u Univerzitetskim centrima Pajsandu i Istočna Regija
 • Obuka za spasioce (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine se održavaju u Montevideu, kao i na isturenim odeljenjima Instituta u Univerzitetskim centrima Pajsandu  i Istočna Regija
 • Sportovi (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde). Smerovi:
  • Vodeni sportovi – predavanja za sve godine održavaju se na isturenom odeljenju Instituta u Univerzitetskom centru Istočna Regija
  • Atletizam – predavanja za sve godine održavaju se na isturenom odeljenju Instituta u Univerzitetskom centru Istočna Regija (važi za 2015. godinu)
  • Košarka – predavanja za sve godine održavaju se na isturenim odeljenjima Instituta u Univerzitetskim centrima Pajsandu i Rivera
  • Rukomet – predavanja za sve godine se održavajau na isturenom odeljenju Instituta u Univerzitetskom centru Rivera
  • Odbojka – predavanja za sve godine održavaju se na isturenom odeljenju Instituta u Univerzitetskom centru Pajsandu
  • Fudbal

Društvene i humanističke nauke

Fakultet za ekonomiju i administraciju

 • Računovodstvo (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde)
 • Administracija (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde)
 • Ekonomija (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde)
 • Statistika (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde)
 • Administracija i računovodstvo (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i  datume upisa i studijski program možete pogledati ovde) – Smerovi:
  • Organizaciona komunikacija – predavanja za sve godine se održavaju u Montevideu kao i na isturenom odeljenju Fakulteta u Univerzitetskom centru Takuarembo
  • Agroindustrija – predavanja za sve godine se održavaju na isturenom odeljenju Fakulteta u Univerzitetskom centru Takuarembo
  • Turizam  – predavanja za sve godine se održavaju na isturenom odeljenju Fakulteta u Univerzitetskom centru Istočna Regija

Viša škola za administraciju

 • Administracija (uslove upisa za strane studente možete pogledati ovde)

Fakultet društvenih nauka

 • Političke nauke (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde)
 • Društvene nauke (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine se održavaju na isturenom odeljenju Fakulteta u Univerzitetskom centru Salto
 • Društveni razvoj (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde)
 • Sociologija (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde)
 • Socijalni rad (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine se održavaju u Montevideu, kao i na isturenom odeljenju Fakulteta u Univerzitetskom centru Salto
 • Regionalni održivi razvoj (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine se održavaju na isturenom odeljenju Fakulteta u Univerzitetskom centru Takuarembo

Pravni fakultet

 • Prava (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine se održavaju u Montevideu, kao i  naisturenom odeljenju Fakulteta u Univerzitetskom centru Salto, dok je praksu moguće obaviti u Univerzitetskom centru Pajsandu
 • Međunarodna trgovina/savetnik (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde)
 • Međunarodni odnosi (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde)
 • Odnosi u kolektivu (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde)
 • Javno beležništvo/notar (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine se održavaju u Montevideu, kao i na isturenom odeljenju Fakulteta u Univerzitetskom centru Salto
 • Sudski tumač (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde)

Fakultet za komunikacije i informacije

 • Arhivistika (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine se održavaju u Montevideu, kao i na isturenom odeljenju Fakulteta u Univerzitetskom centru Pajsandu
 • Bibliotekarstvo (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde)  – predavanja za sve godine se održavaju u Montevideu, kao i na isturenom odeljenju Fakulteta u Univerzitetskom centru Pajsandu
 • Komunikacije (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde)

Fakultet za humanističke i obrazovne nauke

 • Turizam – međudržavni plan, Urugvaj i Argentina: (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja se održavaju na argentinskom univerzitetu Entre Ríos i na isturenom odeljenju Fakulteta u Univerzitetskom cenru Salto
 • Turizam (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja se održavaju na isturenom odeljenju Fakulteta u Univerzitetskom cenru Istočna Regija. Smerovi:
  • Niži nivo/turistički tehničar
  • Viši nivo/diplomirani turizmolog
 • Biologija čoveka (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine se održavaju u Montevideu, kao i na isturenim odeljenjima Fakulteta u Univerzitetskim centrima Salto, Rivera, Pajsandu i Takuarembo
 • Antropologija (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde)
 • Obrazovanje (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde)
 • Filozofija (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde)
 • Istorija (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde)
 • Književnost (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde)
 • Lingvistika (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde)
 • Stilistika (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde)
 • Znakovni jezik Urugvajskog saveza gluvih i nagluvihšpanski jezik (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine se održavaju na isturenim odeljenjima Fakulteta u Univerzitetskim centrima Salto i Takuarembo
 • Kulturno nasleđe (potrebnu dokumentaciju, lokaciju, uslove i datume upisa možete pogledati ovde, a studijski program ovde) – predavanja za sve godine se održavaju na isturenim odeljenjima Fakulteta u Univerzitetskim centrima Pajsandu i Takuarembo

Posao i smeštaj

Zaposlenje

Republički Univerzitet, putem Konvencija i sporazuma sarađuje sa određenim kompanijama i poslodavcima kod kojih studenti mogu da odrade praksu ili dobiju svoj prvi posao. Neka ministarstva kontaktiraju Fakultete kako bi pronašli kandidate odgovarajućeg profila, kao i Opštinu Montevideo.

Smeštaj

Centralna služba za studentski život nudi sve vrste olakšica za studente Republičkog Univerziteta koji se nalaze u nepovoljnoj socio-ekonomskoj situaciji, što obećava sigurnan početak ili nastavak studija.

Što se tiče smeštaja, Služba jednom godišnje realizuje poziv za prijavu za različite vrste studentskih smeštaja, kada se proveravaju uslovi stanovanja studenata, a rezultati budu objavljeni na stranici Univerziteta, na oglasnoj tabli Službe. Pored toga, studenti i studentkinje koji primaju stipendiju mogu da pristupe Službi za garanciju iznajmljivanja u okviru Ministarstva stambeno-teritorijalnog uređenja i životne sredine, dostavljajući u pomenutoj ustanovi dokaz o korišćenju stipendije Službe (više o konkurisanju možete pogledati ovde).

Takođe, Služba je na svom sajtu objavila listu studentskih smeštaja u Montevideu. Informacije obuhvataju adresu, kraj grada, elektronsku poštu, blizinu fakulteta, telefon, cenu, fotografije i detaljan opis smeštaja (tip: mešani, muški, ženski; sistem zaštite, način grejanja i održavanja higijene, dostupnost interneta, maksimalan broj stanara, broj soba, broj kreveta po sobi kao i kompletan inventar, broj kupatila, vrsta prostora predviđenog za učenje kao i dodatne prostorije kao što su terasa, kuhinja, trpezarija, itd.)

Centralna služba za studentski život

Adresa: José E. Rodó 1839, Montevideo, Uruguay
Telefon: (598) 2408 5865 – 2408 2476
Elektronska pošta: [email protected]

Šta treba da znate pre putovanja

Pasoši i vize

Kako biste ušli u zemlju, neophodno je da ispunite niz zahteva, koji se razlikuju u odnosu na nacionalnost, razloge realizacije putovanja (studije, posao, turizam) i od vremena ostanka. Bez obzira na nacionalonst, svako ko ulazi u zemlju je u obavezi da ima pasoš koji važi tokom perioda zadržavanja u zemlji. Iako postoji lista zemalja koje su osobođene obaveze ostvarivanja vize, Srbija se ne nalazi na toj listi. Za ostanak do 90 dana viza nije neophodna, dok za studentske boravke koji su svakako duži, jeste. Zahtev za vizu podnosi se u Urugvajskom Konzulatu.  Kako u Srbiji ne postoji ambasada ove zemlje, ona koja pokriva teritoriju Srbije nalazi se u Mađarskoj, preporučljivo je raspitati se putem sledećeg kontakta da li državljani Srbije mogu proces dobijanja vize da obave po ulasku u zemlju.

Neophodna je sledeća dokumentacija:

 • Važeći pasoš
 • Ruta putovanja (vazdušna ili drumska). Ukoliko se putuje sopstvenim vozilom, vozačka dozvola.
 • Hotelska rezervacija ili ime, adresa i broj telefona osobe koja iznajmljuje privatni smeštaj.
 • Ukoliko postoji, poziv iz Urugvaja.

Osobama koje poseduju diplomatski pasoš se savetuje da kontaktiraju najbliži konzulat.

U slučaju nezgoda u Urugvaju, preporučljivo je kontaktirati Konzulat Republike Srbije. Što se tiče ambasade, srpska ambasada u Urugvaju ne postoji, već nju pokriva ona u Argentini.

Takođe, ukoliko pred putovanje imate neke nedoumice, na sajtu Mistarstva spoljnih poslova možete pronaći prepouke koje mogu da budu od koristi.

Carina i prtljag

Stranci ne moraju da prolaze kroz vanredne procedure kako bi ušli u zemlju, neophodni su samo važeći pasoš i viza.

Zdravstveni uslovi su povoljni. Ne vladaju epidemije, te iz tog razloga nije neophodna prethodna vakcinacija

NIje moguće uneti hranu, biljke, životinje, zapaljive materije, alkaloide, narkotike, itd. Za unošenje ljubimaca (psi i mačke), trebalo bi se obratiti relevantnoj ustanovi u zemlji porekla radi dobijanja lekarskog uverenja.

Što se tiče novca, obavezno je popuniti formular koji se dobija na carini u kome se navodi količina novca u gotovini, vredni metali i drugi vredni predmeti čija maksimalna novčana vrednost ne sme da prelazi 10 000 američkih dolara.

Stranci koji prenose nazad u svoju zemlju predmete kupljene u Urugvaju imaju pravo na refundiranje 85,97% iznosa PDV-a, što predstavlja 22% cene proizvoda, zahvaljujući TaxFree programu. Kako bi se ostvarilo ovo refundiranje treba priložiti sve račune na aerodromskoj carini pre prijave prtljaga i pokazati kupljene prozvode.

Zdravstveno osiguranje

Ukoliko dolazite u Urugvaj u svojstvu turiste, neće vam biti potrebno lekarsko uverenje. Međutim, ukoliko ćete prekoračiti rok od 180 dana, u obavezi ste da podnesete zahtev za pomenu u status stalnog boravka, a jedan od uslova za to je posedovanje zdravstvene knjižice koju izdaje Ministarstvo zdravlja ili druge ovlašćene institucije.

Ukoliko se zahtev podnosi u Ministarstvu, neophodno je ispuniti sledeće uslove:

 • Priložiti:
  • Identifikacioni dokument (pasoš ili lična karta)
  • Fotografiju
  • Potvrdu o vakcinaciji protiv tetanusa
 • Ne jesti prethodna četiri sata

Takođe, sledeći pregledi su deo procedure:

 • Analiza krvi i urina
 • Rentgen pluća
 • Pregled vida, kilaže, visine i sluha
 • Opšti medicinski pregled
 • Stomatološki pregled

Knjižica se izdaje nakon sedam radnih dana između 8 i 16 časova.

Finansije

Osnovne akademske studije na Republičkom Univerzitetu su besplatne, te se ne plaća ni školarina ni upis. Iz tog razloga, kako bi se strani student upisao, mora da ispuni već navedene zahteve.

Što se tiče postdiplomskih studija, neki programi su besplatni, a neki nisu. Kako biste utvrdili da li je program koji ste odabrali besplatan, najbolje je kontaktirati Akademsku komisiju za postdiplomske studije.

Kako otvoriti račun u banci?

Ukoliko stranac hoće da otvori račun u banci, mora da prloži sledeću dokumentaciju:

 • Najmanje dva dokumenta dokazivanja porekla
 • Dokaz boravku u zemlji porekla
 • Dokaz o upisu/studiranju na fakultetu

Najmanja moguća količina koja mora da se uplati pri otvaranju računa je 3000 urugvajskih pesosa (oko 200 evra), za Republičku Banku.

Pre svega, preporučljivo je proveriti da li između Univerziteta i banke postoji potpisan sporazum. Ako postoji, potrebno je informisati se o dokumentaciji u studentskoj službi, jer je u tom slučaju moguće otvoriti račun samo uz potvrdu o upisanim studijama.

Životni troškovi

Ovi troškovi zavise od grada u kome se stanuje, prvenstveno se razlikuju cene smeštaja. Mesto u studentskom domu ili u kući sa porodicom u Montevideu može da košta između 100 i 400 dolara, u zavisnosti od tipa smeštaja i zone u kojoj se nalazi.

Što se tiče prevoza, uz jedan dolar je moguće prevesti se sa jednog kraja grada na drugi, koristeći se gradskim prevozom.

Ukoliko želite da jedete van kuće, cena restoranskog menija varira između 6 i 12 dolara. Ovome bi trebalo dodati troškove razonode, kao i računa (ukoliko se plaćaju uz stanarinu; voda, struja, internet…).

Pogledajte još

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments