Back to homepage

Studije u Austriji

austria

Studiranje u Austriji

Austrija je smeštena u srcu Evrope i okružena predivnim Alpima. Značajno je doprinela evropskoj kulturi. Mnogi svetski mislioci dolaze iz Austrije poput Sigmunda Frojda, Ludviga Vitgenštajna, Franca Kafke, ili muzičari poput Volfganga Amadeusa Mocarta. Austrijski gradovi – Beč, Salcburg, Insbruk, Linc ili Grac su idealna mesta da se upoznate sa austrijskom istorijom, književnosti, filozofijom i umetnosti.

Pored istorijskog i kulturnog značaja, Austrija je takođe primamljiva zbog visokog kvaliteta obrazovnih ustanova, niskih školarina i mogućnosti da se nauči jedan od najbitnijih jezika sveta – nemački. Nije ni čudo što je Austrija jedna od najpopularnijih studentskih destinacija. Preko 59.000 studenata širom sveta je studiralo u Austriji 2009. godine.

ŽELIŠ DA STUDIRAŠ U INOSTRANSTVU?

Ukoliko ste se odlučili da studije nastavite u inostranstvu, za to postoji posebna procedura, a naš stručni tim će biti uz vas tokom celog procesa. Pomažemo vam u pripremi dokumentacije, posredujemo prilikom upisa, pomažemo u odabiru fakulteta.

DETALJNIJE

POMOĆ PRI IZBORU FAKULTETA ILI VISOKE ŠKOLE

Ne znate šta da upišete ili želite da se prebacite na drugi fakultet? Portal Edukacija, pomaže vam pri izboru fakulteta kroz test profesionalne orijentacije. Takođe, posredujemo prilikom prebacivanja sa jednog na drugi fakultet ili visoku školu.

DETALJNIJE

OSTVARI POPUST NA ŠKOLARINU I DO 20%!

Ostvarite popust na školarinu prilikom upisa privatnog fakulteta ili visoke škole i uštedite i do 20%. Sačuvajte vreme i novac, a brigu o upisu prepustite nama. Ustanove sa kojima sarađujemo su najbolje privatne obrazovne ustanove u zemlji!

DETALJNIJE

Sistem obrazovanja

 • Jaslice, vrtić, predškolsko obrazovanje – do šeste godine života
 • Obavezno školovanje (6-15 godina) – prve četiri godine podrazumevaju osnovnu školu, a od desete godine života deca pohađaju srednju školu. Deveta godina može da se pohađa u politehničkoj školi (gde je akcenat na profesionalnoj orijentaciji i praktičnoj pripremi za zanate) ili drugim vrstama škola.
 • Specijalna edukacija – takođe postoje specijalne škole za decu sa posebnim potrebama ili smetnjama u razvoju za prvih osam ili devet godina školovanja. U većini slučajeva, ova deca idu u standardne škole u okviru tzv. ,,inkluzivne nastave”.
 • Druge vrste školovanja – srednje stručne škole (od 14. godine, od 9. do 11. ili 12. razreda) na kraju kojih se polaže stručni ispit, više stručne škole (do 13. razreda), pri čijem završavanju se polaže maturski ispit. Učenici mogu da se obuče za jednu ili više profesija. Polaganje maturskog ispita podrazumevaju i druge srednje škole i gimnazije čije trajanje je 12 razreda.
 • Zanatstvo – stručno osposobljavanje počinje od 15. godine i traje između tri i četiri godine. Način rada se uči uporedo na poslu i u školi.
 • Fakultet – osnovni preduslov za upis na visokoškolske studije je položen maturski ispit.

Fakulteti i univerziteti u Austriji

Listu svih univerziteta sa studijskim programima možete pogledati OVDE

Tehnološki univerzitet u Gracu

Tehnološki univerzitet u Gracu nudi vrhunska predavanja i istraživanja iz oblasti inženjeringa i tehnološko-prirodnih nauka. Kao takav je u stalnom nadmetanju sa sličnim fakultetima sveta i trudi se da bude među najboljima. Ključni deo njihove bogate ponude je odlično poznavanje potreba društva i tržišta.

Primenjena istraživanja takođe doprinose kvalitetu obrazovanja i obuke. Neki od primera izuzetno aktivnog i uspešnog istraživanja ovog univerziteta su brojni naučni centri, laboratorije, istraživačka polja i evropski projekti.

Studijski programi:

 • Arhitektura
 • Biohemija i molekularne nauke
 • Biotehnologija
 • Hemijski i farmaceutski inženjering
 • Hemija
 • Građevinarstvo, ekologija i transport
 • Građevinarstvo, geotehnika i hidraulika
 • Računarstvo
 • Geonauke

tug tug1

Akademija umetnosti u Beču

Akademija umetnosti u Beču već 300 godina predstavlja vodeći evropski umetnički centar. U Akademiji se takođe nalaze dve najznačanije austrijske umetničke kuće – “Gemäldegalerie” i “Kupferstichkabinett”.

Kao univerzitet, Akademija umetnosti u Beču je posebno posvećena predavanju zasnovanom kako na umetnosti tako i na istraživanju. Naučna i umetnička istraživanja koja se sprovode na Akademiji se takođe predstavljaju široj publici na razne načine – preko izložbi, publikacija, otvorenih predavanja, simpozijuma itd. Pored podučavanja studenata, Akademija se takođe fokusira na predstavljanje kompleksnog shvatanja umetnosti naučno orijentisanom društvu Austrije i sveta.

Prednosti Akademije su uspešni, svetski priznati umetnici koji drže predavanja, kao i studenti koji dolaze iz preko 50 zemalja sveta i predstavljaju Austriju kao tačku koja veže Istok i Zapad.

academy of fine arts aca

Studijski programi:

 • Arhitektura
 • Umetnost – tehničke nauke
 • Umetnost – kritičke studije
 • Likovna umetnost
 • Prirodne nauke

Koliko koštaju studije?

Školarinu ne plaćaju studenti iz EU i studenti na razmeni koji su prijavljeni kao redovni. Svi studenti plaćaju 18 evra po semestru studentskom savezu.

Nakon završenog roka predviđenog stipendijom, studenti mogu da nastave studije po ceni od 363,36 evra po semestru.

Studenti van EU plaćaju školarinu 726,72 evra po semestru i 18 evra studentskom savezu. Ukoliko želite da pohađate kurseve na više univerziteta, ne morate za svaki pojedinačno da plaćate školarinu.

Studenti koji nisu prijavljeni kao redovni plaćaju 363,36 evra po semestru.

Upis na fakultete u Austriji - Kako se prijaviti?

Apliciranje i uslovi za upis na austrijske univerzitete

Kako biste se prijavili za studije u Austriji, morate da pošaljete aplikaciju i potrebnu dokumentaciju, bilo univerzitetu bilo nekoj drugoj instituciji (u tom slučaju će podaci biti prosleđeni obrazovnoj ustanovi; aplikacije moraju da stignu do relevantne službe univerziteta na vreme, imajte u vidu da prosleđivanje podataka svih aplikanata takođe zahteva vreme i da nadležne ustanove ne produžuju rok za predaju). Neki univerziteti pružaju mogućnost (ili to daju kao jedinu opciju) registraciju putem interneta a potom vam detaljnije informacije šalju putem interneta.

Uslovi za prijem:

 • Popunjena aplikacija koja može da se preuzme sa sajta univerziteta, ili vam je studentska služba šalje.
 • Dokaz o nacionalnoj pripadnosti iz zvanični identifikacioni dokument sa fotografijom ili važeća putna isprava.
 • Opšti uslovi koje postavlja svaki univerzitet
  • za upis na osnovne studije (bachelor) – srednjoškolska diploma ili dokument koji ima istu vrednost
  • za upis na master studije – diploma završenih osnovnih studija ili studija odgovarajućeg stepena
  • za upis na doktorske studije – diploma završenih master studija ili studija odgovarajućeg stepena
 • Posebni uslovi
  • dokaz o pravu na direktan upis na određeni studijski program u zemlji u kojoj je dokument putem koga se konkuriše na studije izdat (ne važi za  građane država članica Evropske Unije, kao i onih koje pripadaju Evropskoj ekonomskoj zoni)
 • Za slušanje velikog dela predavanja neophodan je dokaz o poznavanju nemačkog jezika koji treba da bude deo dokumentacije kojom se aplicira

Dokumenti iz stranih država moraju da budu dostavljeni u originalu ili u vidu sudski overene dokumentacije, kao i prevedeni od strane sudskog tumača, ukoliko je neophodno, a najčešće jeste.

Umetnički univerziteti kao i univerziteti primenjenih umetnosti često ne zahtevaju dostavljanje specijalne dokumentacije. Umesto toga, budući studenti moraju da polože prijemni ispit ili da prilože dokaz i profesionalnim kompetencijama. Neophodne informacije o preduslovima možete dobiti od studentske službe željene ustanove.

Ukoliko su svi uslovi ispunjeni, obrazovna ustanova šalje obaveštenje o upisu ili poziv za prijemni ispit na ostavljenu kontakt adresu.

Po dolasku u Austriju, student obavlja upis lično.

Rokovi

 • Univerziteti – sva dokumentacija mora da dospe do austrijskih univerziteta do prvog septembra (za zimski semestar) i do prvog februara (za letnji semestar) i ovi rokovi se ne produžuju. Kao što je već navedeno, za skupljanje i procesuiranje dokumentacije je neophodno određeno vreme, te je preporučljivo da to uradite što je ranije moguće.
 • Za strane studente koji imaju isti status kao i austrijski državljani, za građane država članica Evropske Unije, Evropske ekonomske zone i za švajcarske državljane važe opšti rokovi za apliciranje (otprilike sredina ili kraj oktobra za zimski semestar i sredina ili kraj marta za letnji semestar, u zavisnosti od univerziteta), kao i dodatni rok (30. novembar za zimski semestar i 30. april za letnji semestar). Za dodatne rokove važe više cene školarina.

Izuzeci

 • Za državljane Evropske unije i Evropske ekonomske zone, važe isti rokovi kao i za austrijske državljane.
 • Na umetničkim univerzitetima važe isti rokovi i za upis je obavezno polagati prijemni ispit.
 • Samo oni strani studenti koji dođu u Austriju na kratak period u okviru Erasmus programa mobilnosti (i ne planiraju da završe celokupne studije dok traje razmena), nisu u obavezi da polažu prijemni ispit.

Upisna ograničenja

Ograničenja se primenjuju najčešće na sledeće studijske programe:

 • medicina
 • drugi medicinski smerovi
 • psihologija
 • veterina
 • stomatologija
 • žurnalistika
 • komunikologija
 • mediji i komunikacije
 • studijski programi za koje postoji visoki broj kandidata

Prorektor određenog univerziteta odlučuje o vrsti upisne procedure. Pošto pravila nisu svake školske godine ista, a ni jedinstvena za sve univerzitete, najbolje je raspitati se o detaljima u stidentskoj službi odabrane ustanove.

Građani Evropske Unije se rangiraju po istem kriterijumu kao i austrijski državljani.

Univerziteti primenjenih nauka

Kursevi na univerzitetima primenjenih nauka su osnovani kao nezavistan dodatak i alternativa postojećim studijskim programima na univerzitetima. Posebne odlike ove vrste obrazovanja su:

 • orijentisanost ka struci i iskustvu
 • dužina trajanja studija – šest semestara (osnovne studije/bachelor) i između dva i četiri semestra (master studije) – obavezno pohađanje

Studenti univerziteta primenjenih nauka imaju ista prava i obaveze kao i studenti drugih univerziteta.

Jezik studija

Osnovni jezik na kome se u Austriji odvijaju predavanja je nemački, a neki programi su dostupni i na engleskom.

Kako biste bili primljeni na određeni studijski program na nemačkom, morate da dokažete da posedujete određeni nivo znanja jezika. Na nekim univerzitetima se zahteva znanje koje odgovara B2 ili C1 nivou znanja jezika, prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike. Različiti sertifikati se prihvataju kao dokaz, na primer, Österreichisches Sprachdiplom Deutsch, austrijska jezička diploma iz nemačkog kao stranog jezika, a licencirani instituti u kojima se ispit može polagati nalaze se širom sveta. U Srbiji, moguće je ovaj ispit poalgati, u Beogradu, u Österiech institutu.

Engleski jezik

Iako neophodni nivo engleskog zavisi od fakulteta na koji se prijavljujete, ovo je prosečan nivo sastavljen na osnovu prethodnih prijava:

 • TOEFL – 550 poena za pismeni test, 213 poena za kompjuterski test i 79-80 poena za test preko interneta.
 • IELTS – 5,5 – 6,5 poena

Ako niste polagali nijedan od ovih testova, treba da položite ekvivalent B2 nivoa engleskog.

Rok za prijavu

Za studije u zimskom semestru treba poslati prijavu pre 1. septembra.

Za studije u letnjem semestru treba poslati prijavu pre 1. februara.

Vize

Od građana Srbije se ne zahteva viza za ulazak i boravak u Austriji, ukoliko je u pitanju period do 90 dana. Viza vam je neophodna ukoliko ostajete duže ili planirate da započnete posao.

Posebna pravila važe za one koji poseduju poseban zvanični ili diplomatski pasoš. Ukoliko vam je dozvoljeno da uđete u Austriju bez vize, možete da konkurišete za boravak u domu ili potražite privatni smeštaj, ali samo u roku od 90 dana.

Imajte u vidu da boravak bez obaveze posedovanja vize podrazumeva sve zemlje koje se nalaze na Beloj šengenskoj listi, odnosno, svaki dan koji provedete u nekoj drugoj državi koja se nalazi na listi, ulazi u pomenutih 90 dana.

Takođe, obratite pažnju da je nakon 90 dana (do šest meseci) neophodna D viza, odnosno boravišna.

Jednom kad ste tamo, za bilo koji problem međunarodne prirode, možete se obratiti srpskoj ambasadi.

Što se tiče zanimljivih turističkih destinacija u Austriji, istorijskim informacijama, itd, Austrijska nacionalna turistička agencija može da vam pruži bogate informacije.

Stipendije

Austrijske (kao i međunarodne) organizacije nude različite vrste stipendija studentima, koje pokrivaju različite vrste troškova, iako su retke one koje pokrivaju celokupne troškove. Takođe, treba imati u vidu da većina programa stipendiranja ne podržava stalno zaposlenje (ili bilo koju drugu vrstu kontinuiranih primanja) kao opciju. Sajtovi koji vam mogu biti od koristi pri pretraživanju stipendija su Scholarship Positions i OeAD.

Smeštaj

 • Studentski domovi – pred studentima koji nisu austrijski državljani je širok izbor studentskih domova u Beču. Kako se uslovi prijema razlikuju od doma do doma, najbolje je u željenom domu se raspitati o detaljima, oko šest meseci pre početka studiranja u inostranstvu. Troškovi se kreću između 180 i 250 evra za jednokrevetnu sobu i između 150 i 200 za dvokrevetnu.

Austrijska služba za razmene (OeAD) pomaže stranim studentima u traženju kvalitetnog i finansijski dostupnog smeštaja.

 • Stan/deljenje smeštaja – veoma popularna alternativa za život u domu je deljenje stana sa drugim studentima. Stan se uglavnom traži preko internet portala. Preporučljivo je da dobro proučite ugovor o zakupu pre nego što ga potpišete sa stanodavcem. Na taj način troškovi mogu  da budu smanjeni i do 25%. Ukoliko tražite stan preko agencije imajte u vidu da ćete biti u obavezi da plaćate proviziju za uslugu. Takođe, što se tiče troškova, trebalo bi da računate na obavezno plaćanje depozita i eventualnih dodatnih prethodnih troškova.

Sledeći sajtovi vam mogu biti od koristi pri traženju adekvatnog smeštaja OeAD Housing Office, home4studentsWohnenboerse.

Zaposlenje

 • Za studente državljane zemalja članica Evropske Unije, Evropske ekonomske zone i švajcarske državljane ne postoje nikakva ograničenja za rad u Austriji, sve dok su ispunjeni zakonski uslovi (porez, osiguranje). Važni izuzeci: studentima iz Bugarske, Estonije, Letonije, Litvanije, Poljske, Rumunije, Slovačke, Slovenije, Češke i Mađarske je i dalje neophodna radna dozvola ukoliko započinju posao.
 • Studentima iz drugih zemalja je neophodna dozvola da bi se zaposlili u Austriji. Broj radnih dozvola je ograničen. Ovu dozvolu odobrava poslodavac pre nego što student počne da radi. Dozvola će biti odobrena jedino u slučaju posla sa nepunim radnim vremenom (minimalni prihodi) ili na tri meseca tokom praznika. Za rad na naučno-istraživačkom polju ili rad na na ugovor (koji ne omogućava rad sa punim radnim vremenom, kao ni osobađanje od plaćanja poreza na dohodak i zdravstveno osiguranje), nije neophodna dozvola. Detaljnije informacije su dostupne u Službi za zapošljavanje. Imajte u vidu da samo ovakav tip zaposlenja ne može da pokrije troškove vašeg života u Austriji. To znači da možete uz ovakav posao da primate stipendiju, kao i da radite nekoliko ovakvih poslova.
 • U slučaju da je vašim studijskim programom predviđena stručna praksa nije vam neophodna radna dozvola. Stručna praksa u Austriji je tip zaposlenja koji zahteva studijski program austrijske državne obrazovne ustanove. Poslodavac je u obavezi da obavesti Službu za zapošljavanje i Poresku upravu najmanje dve nedelje pre početka prakse. Koji god posao da nađete, uslovi zaposlenja, kao i sam posao, ne smeju da ugrožava vaše studiranje. Neispunjavanje navedenih uslova može da dovede do deportovanja.

Životni troškovi

Navedene cifre predstavljaju okvirnu cenu mesečnih životnih troškova u Austriji, za studente. Iako ovi iznosi nisu fiksni, mogu budućim studentima da posluže kao polazna planiranju života u inostranstvu u finansijskom smislu.

Što se tiče smeštaja, navedena je mesečna cena smeštaja u studentskom domu.

 • Smeštaj: 250-350 evra. Troškovi smeštaja zavise od grada u kom ćete živeti, od toga šta je uključeno u cenu stanarine (struja, grejanje, itd.), kao i od uslova doma. Na primer, cene soba su u Beču skuplje nego u drugim, manjim gradovima.
 • Hrana: oko 240 evra. Srećom, u Austriji su česta sniženja i akcije u mnogim supermarketima, u kojima se može naći hrana po povoljnim cenama. Mnogi univerziteti imaju takozvane samouslužne studentske restorane, gde je cena obroka takođe vrlo povoljna. Pored navedenih opcija, najjeftiniji način je da sami pripremate hranu.

Neke od prosečinih cena su: šolja čaja/kafe u kafiću – 3 evra; sendvič u pekari – 3,5 evra, večera u studentskom restoranu – 10 evra.

 • Studije i lične potrebe (knjige, zabava, rekreacija, kulturne aktivnosti, prevoz, itd.): oko 290 evra. Karta za metro ili za gradski autobus košta oko 2,1 evra za jednu vožnju u gradu, karta za bioskop oko 8 evra i za muzej oko 7 evra. U svakom slučaju, studentima je dostupan veliki broj finansijskih olakšica. Javni prevoz, kao i većina muzeja, bioskopa, pozorišta i drugih kulturnih ustanova omogućuju studentima popuste uz priloženu studentsku karticu.

Pogledajte još