ITS_baner

ITS – Škola za buduće IT eksperte

Back to homepage

Elektronsko poslovanje

ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Završite studijski program Elektronsko poslovanje. Osmislite i vodite poslovanje kompanije na globalnom tržištu.

Studiranjem na programu Elektronsko poslovanje steći ćete znanja i veštine iz oblasti elektronskog poslovanja, elektronske uprave, elektronske trgovine, sistema plaćanja u elektronskom poslovanju, tehnika Internet marketinga, poslovnih informacionih sistema, menadžmenta i informacionih tehnologija. Program je koncipiran tako da studentima omogući sticanje specijalizovanih znanja i veština iz oblasti modernog biznisa, ali i tehničkih znanja u domenu programerskih alata i baza podataka. Velika pažnja je posvećena bezbedonosnim pitanjima i mehanizmima zaštite u savremenom elektronskom poslovanju.

Krajnji cilj ovako koncipiranog studijskog programa su visoko obrazovanni kadrovi koji su u stanju da, po okončanju studija, zauzmu svoja mesta u kompanijama svih veličina i vrsta delatnosti, a koje imaju potrebu za stručnjacima iz oblasti elektronskog poslovanja.

Izaberite profil

U okviru programa Elektronsko poslovanje postoje 2 profila.

Elektronska trgovina i bankarstvo

Ukoliko odaberete profil Elektronska trgovina i bankarstvo naučićete kako da vodite i organizujete sisteme za elektronsku trgovinu ili budete vođa tima za elektronsko bankarstvo, bilo u bankama ili kompanijama. Izučavaćete koncept, primere, model i najbolju praksu iz oblasti elektronske trgovine. Upoznate ćete se sa sistemima zaštite u elektronskom bankarstvu i savladati osnove kriptografije u primenjenom poslovanju.

KOMPLETAN SPISAK PREDMETA
.
Šta ćete naučiti?

Tehnologije, teorija i praksa iz oblasti:

 • Elektronskog bankarstva
 • Elektronske trgovine
 • Elektronske uprave
 • Zaštite podataka u mrežnom okruženju
 • Osnove ekonomije, finansija i računovodstva
 • Menadžmenta
 • Analize podataka u poslovanju
 • Baza podataka
 • Računarskih mreža

 • Web dizajna
 • Projektovanja i pouzdanosti informacionih sistema
 • HTML jezika
 • Bezbednosti elektronskog poslovanja
 • Marketinga i Internet marketinga
 • Menadžmenta projektima
 • Menadžmenta ljudskim resursima
 • Prava u elektronskom poslovanju

Web dizajn sa Internet marketingom

Na profilu za Web dizajn i Internet marketing studenti izučavaju najnovije tehnike planiranja, izrade i implementacije web sajtova kao i tehnike promocije kompanija na internetu, optimizacije sajtova i kreiranje oglasnih kampanja. Pored tehnika i tehnologija za izradu web sajtova kod studenta se podstiče i razvija kreativnost i sloboda vizuelnog izražavanja u digitalnom okruženju.

KOMPLETAN SPISAK PREDMETA

Šta ćete naučiti?

Tehnologije, teorija i praksa iz oblasti:

 • Elektronskog poslovanja
 • Web dizajna
 • Internet marketing
 • SEO
 • Oglašavanja na internetu
 • Osnove ekonomije, finansija i računovodstva
 • Menadžmenta
 • Analize podataka u poslovanju
 • Baza podataka
 • Računarskih mreža

 • Projektovanja i pouzdanosti informacionih sistema
 • HTML jezika
 • PHP i AJAX tehnolgije
 • C# sa ASP.NET-om
 • Bezbednosti elektronskog poslovanja
 • Marketinga
 • Menadžmenta projektima
 • Menadžmenta ljudskim resursima
 • Prava u elektronskom poslovanju

Šta ćete savladati?

Znanja i veštine kojima ćete ovladati po okončanju studija na ovom studijskom programu obuhvataju:

 • Mogućnost implementacije različitih modela elektronskog poslovanja (e-Commerce, e-Government, e-Banking, e-Learning, m-Commerce … )
 • Kreiranje i održavanje dinamičkih web lokacija
 • HTML jezik
 • Principe i metode upravljanja projektima i informacijama
 • Analizu podataka u poslovanju
 • Search Engine Optimization
 • Sisteme za reklamiranje na Internetu
 • Sisteme plaćanja na Internetu
 • Poslovnu primenu cloud computinga
 • Poslovni aspekt društvenih mreža
 • Virtuelne organizacije
 • Zaštitu podataka u mrežnom okruženju
 • Poznavanje pojavnih oblika sajber kriminala i pravne regulative u tom domenu
 • Bezbednost elektronskog poslovanja

Najbolji uslovi studiranja

Nastava se izvodi najvećim delom u računarskim laboratorijama, na 246 laptop računara. Sve laboratorije su klimatizovane i opremljene multimedijalnom opremom. Nastava je interaktivna, uz primenu projektora, i u kombinaciji auditorno – praktično u računarskim laboratorijama korišćenjem računarske opreme, kroz paralelni rad studenata tokom predavanja i samostalni rad tokom vežbi. Praktična nastava izvodi se u laboratorijama po principu jedan student-jedan računar. Studenti paralelno sa profesorima unose i pokreću programe u softverskim alatima. Tu su i prateći sadržaji, sportski tereni, bazen, restoran, IT klub. Sve imate u okviru našeg ITS kampusa.

Gde ćete moći da radite?

Studenti koji završe studije na studijskom programu Elektronsko poslovanje imaće mogućnost da pronađu atraktivne poslove u svetu digitalne ekonomije. Budući da se sve veći broj poslovnih procesa u kompanijama svih veličina zasniva na primeni informacione tehnologije, ponuda poslova u ovoj oblasti je u konstantnom porastu u svetskim razmerama.

Studenti koji završe studijski program Elektronsko poslovanje mogu da se zaposle kao:

 • Specialist for electronic governance
 • Officer in the sector of electronic banking
 • Expert in SEO/PPC
 • Internet Marketing Consultant
 • Community manager
 • Engineer Business Processes
 • Project manager
 • STG Power Power Brand Specialist
 • Senior Project Manager Developer
 • IT Consultant
 • E-Commerce Oparations Coordinator
 • QA Analyst
 • Web marketing asistent
 • Online marketing asistent
 • Saradnik za brendiranje
 • Sales Executive
 • Expert in Business Process Management

 • Advanced Solution Manager
 • Marketing Manager
 • Sales Engineer
 • Web content officer
 • Web Content Creator
 • IS/IT Sourcing Specialist
 • Konsultant za poslovni softver
 • Technology Manager
 • Social Media Marketing Assistant
 • Menadžer društvenih mreža
 • Search Engine Marketing Officer
 • Financial Software consultant
 • Strategy Expert
 • Stručni saradnik u odeljenju kontorling IT
 • IT Key Account Manager
 • Target Account Analyst

Pozicije kao što su specijalista za elektronsku upravu, službenik u sektoru za elektronsko bankarstvo, inženjer razvoja poslovnih sistema, stručnjak za SEO/PPC, Internet marketing konsultant, community manager i sl. su samo neki od primera pozicija na kojima budući diplomac može da radi u zavisnosti od svojih interesovanja i potreba. Pojava novih poslovnih modela organizovanja privrednih subjekata u formi virtuelnih organizacija, proširuje mogućnosti pronalaženja atraktivnih zanimanja u domenu elektronskog poslovanja, ali pruža mogućnost obrazovanim kadrovima iz ove oblasti da sa udaljenih lokacija rade za internacionalne kompanije.

Šta dalje?

Upoznajte se sa planom i programom i pogledajte opise predmeta i ostale detalje na studijskom programu Elektronsko poslovanje. Da li Vas interesuju i drugi studijski programi? Saznajte više o programima Informacione tehnologije, Računarska multimedija ili Informacioni sistemi.

Požurite. Osigurajte svoje mesto na vreme.

PRIJAVITE SE OVDE>>>