Back to homepage

Humanističke nauke – Fakulteti i visoke škole

Humanističke nauke podrazumevaju one naučne oblasti koje izučavaju ljudska bića, njihovu kulturu i samoizražavanje. U odnosu na fizičke i biološke nauke, humanističke nauke bave se proučavanjem jezika, književnosti, umetnosti, istorije. Kategorije koje se prirodaju humanističkim naukama su: filozofija, filologija, teologija, antropologija itd.

Pogledajte spisak fakulteta i visokih škola u Srbiji koji izučavaju humanističke nauke.

Fakulteti i visoke škole iz oblasti humanističkih nauka